Jean-Pascal Salomez
Politiek Manifest van een dromer

Mijn politiek manifest, getiteld “De Vrije Anarchistische beweging: Een Kleurige Revolutie in Absurditeit”, beschrijft een gedurfde visie op een maatschappij die gebaseerd is op creativiteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Het manifest begint met mijn persoonlijke droom van een wereld waarin spontane creativiteit en vrijheid de norm zijn, en waar kunst en expressie toegankelijk zijn voor iedereen. Deze visie wordt gedreven door een diep verlangen naar verandering en een betere toekomst, waarbij ik de heersende normen uitdaag en pleit voor een radicale herdefiniëring van waarden en structuren.

Centraal in mijn droom staat het concept van goddelijkheid binnenin elk individu, geïnspireerd door hindoeïstische filosofieën. Dit concept benadrukt dat we allemaal de potentie hebben om grootsheid te bereiken en onze eigen realiteit vorm te geven, wat mij motiveert om te streven naar collectieve vooruitgang en harmonie.

Een belangrijk aspect van mijn visie is het streven naar sociale en economische gelijkheid, ondersteund door wetenschappelijke studies en voorbeelden zoals het basisinkomenexperiment in Finland. Ik geloof dat een systeem zonder geld, waarbij middelen worden uitgewisseld op basis van behoeften en samenwerking, een eerlijker en rechtvaardiger samenleving kan bevorderen.

Verder pleit ik voor een samenleving waarin spontane creativiteit wordt omarmd, heersende normen worden uitgedaagd, en waar absurdisme en anarchie worden gezien als bronnen van vrijheid en vernieuwing. Dit perspectief moedigt aan om buiten de gebaande paden te denken en de irrationele kant van het menselijk bestaan te omarmen, zoals beschreven door filosofen als Albert Camus.

Educatie speelt een cruciale rol in mijn visie, waarbij ik pleit voor humanistisch en anarchistisch denken in het onderwijs om zelfexpressie, mededogen en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen. Ik stel voor om een verplichte civiele dienst in te voeren na de schooltijd, gericht op gemeenschapsgerichte activiteiten en het aanwakkeren van een gevoel van burgerzin.

Een ander belangrijk aspect van mijn droom is de promotie van vreedzame spelervaringen als alternatief voor gewelddadige videospellen, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen over de invloed van verschillende soorten spellen op gedrag en geestelijke gezondheid.

De uitzonderlijke wending in mijn droom beschrijft mijn onverwachte opkomst aan de macht, waarbij ik een revolutionair systeem introduceer van lampen die het welzijn van mensen weergeven in kleuren, wat leidt tot verbeterde communicatie en orde in sociale interacties.

Kortom, mijn politiek manifest roept op tot een kleurrijke revolutie in absurditeit, gedreven door idealisme en passie, en gericht op een wereld waarin creativiteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

Lees Meer

Anarchie: De Opstand van de Vrijheid

het verhaal van een wereld waarin de gevestigde orde is ingestort onder de druk van hebzucht en onderdrukking. In de nasleep van de grote omwenteling komen anarchisten samen om te bouwen aan een nieuwe samenleving gebaseerd op principes van vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking. Zonder leiders en hiërarchieën werken gemeenschappen samen om schade te herstellen en duurzame, rechtvaardige structuren op te bouwen. Besluitvorming gebeurt door consensus, waar elk individu wordt gehoord en gerespecteerd. De focus ligt op het delen van hulpbronnen, het beschermen van zwakkeren en het gebruiken van technologie voor verbinding in plaats van controle. Buitenstaanders kijken met gemengde gevoelens naar deze anarchistische samenleving, die conflicten oplost zonder geweld en streven naar gemeenschappelijke grond. Ondanks uitdagingen beseffen de anarchisten dat hun visie op een vrije samenleving langzaam werkelijkheid wordt. Terwijl ze vooruitgaan, stap voor stap, weten ze dat de weg naar vrijheid en rechtvaardigheid nooit gemakkelijk zal zijn, maar ze zijn vastberaden om die weg te bewandelen, en zo een nieuwe, hoopvolle hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid te schrijven.

Lees Meer

Grapje of Realiteit: De Juridische Dans van Planten en Mensheid in de Internationale Milieurechtbank

Samenvatting:

Het artikel, getiteld “Grapje of Realiteit: De Juridische Dans van Planten en Mensheid in de Internationale Milieurechtbank” vertelt het verhaal van Rusland en Oekraïne die onverwacht voor de Internationale Milieurechtbank worden geroepen vanwege een aanklacht van de natuur. Een recent Japans onderzoek onthult dat gestreste planten luchtgeluiden uitzenden, wat de vraag oproept of planten juridische bescherming zullen eisen. Het voorstel voor een Internationale Milieurechtbank voor Bescherming van Natuur tijdens Conflicten krijgt aandacht, terwijl het artikel “De Ontmanteling van Milieudoelen: Een Vriendelijk Verwijt aan Milieuorganisaties” kritisch kijkt naar milieuorganisaties.

De rechtszaak evolueert wanneer planten vertegenwoordigd door milieujuristen zich voorbereiden op een juridisch gevecht tegen menselijke activiteiten die hun leefomgeving schaden. Wetenschappers getuigen over de communicatie tussen planten, wat leidt tot een groeiende roep om internationale milieuwetten. Milieuorganisaties reageren op kritiek door hun inspanningen te hergroeperen en zich te concentreren op kernwaarden. De wereld kijkt toe hoe de natuur haar recht opeist in de rechtbank, en het artikel eindigt met de vraag of planten zullen slagen in hun strijd om erkenning en bescherming. De uitkomst van dit juridische schouwspel heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor de menselijke relatie met het milieu.

Lees Meer

Geopolitieke Strategieën in de 21e Eeuw: Een Diepere Blik op Onze Hedendaagse Realiteit

In het licht van toenemende geopolitieke spanningen en dreigingen van een wereldwijde crisis, wordt de toekomst voor de doorsnee mens gekenmerkt door onzekerheid en potentieel. De mogelijkheid om bewuste keuzes te maken en actief de koers van de toekomst te beïnvloeden, vormt een lichtpunt te midden van deze onzekerheid. Geïnspireerd door dystopische werken zoals George Orwell’s “1984” en Fritz Lang’s “Metropolis,” wordt een toekomstvisie geschetst waarin individuen evolueren naar bewustere deelnemers aan de samenleving.

De hypothetische analyse van hedendaagse geopolitieke situaties, vergelijkbaar met strategieën in “Metropolis,” suggereert dat deze spanningen mogelijk deel uitmaken van een doelbewust plan, ver verwijderd van de alledaagse realiteit. Historische gebeurtenissen, zoals de verkoop van Alaska, worden beschouwd als strategische zetten in een groter geopolitiek schaakspel.

Het fictieve artikel roept op tot kritisch denken en bewustzijn in een tijd waarin de grens tussen waarheid en fictie vervaagt. Het benadrukt de cruciale rol van individuen in het onthullen van de waarheid achter ogenschijnlijk willekeurige geopolitieke gebeurtenissen en pleit voor wereldwijde samenwerking om hypothetische machinaties te ontrafelen en naties te behoeden voor afglijden naar nefaste paden. Het geheel wijst op een hoopvolle toekomst waarin bewustzijn, begrip, samenwerking en individuele betrokkenheid centraal staan.

Lees Meer

Het Zinderende Debat rondom Stalin’s Graf in Moskou

Het zinderende debat over het behoud van het graf van de voormalige Sovjetleider Joseph Stalin in Moskou blijft een bron van intense controverse in de Russische samenleving. Terwijl sommigen zijn graf beschouwen als een historisch monument, zien anderen het als een symbool van onderdrukking. Dit brengt de vraag naar voren hoe om te gaan met de herinnering aan beladen historische figuren. Tegelijkertijd is er een levendige speculatie over de toekomstige rustplaats van Vladimir Putin, met knotsgekke theorieën die zijn persoonlijkheid en politieke erfenis belichten.

Lees Meer

Betoverende Avonturen: Luna’s Reis door Natuur, Absurditeit en Onsterfelijkheid

In deze drie betoverende verhalen nemen we je mee op een reis door werelden vol verwondering en mysterie.

De Eeuwige Dans van de Natuur: In een schilderachtig landschap ontmoet Luna, de bloemenfluisteraar, bijzondere bloemen die haar meenemen op een betoverende dans door de natuur. Geïnspireerd door de schoonheid om haar heen, ontdekt ze de kracht van verbinding en de eeuwige cyclus van het leven.

Het Absurde Avontuur van Luna: Luna’s avontuur gaat verder in een dadaïstische reis vol surrealistische wendingen. Terwijl ze zich overgeeft aan de chaotische en kleurrijke wereld om haar heen, leert ze dat soms de schoonheid in het onverwachte schuilt en dat zelfs de meest absurde momenten betekenis kunnen hebben.

Luna’s Onsterfelijke Betovering: Luna betreedt een tuin van onsterfelijkheid en wordt zelf onsterfelijk. Haar avontuur gaat door, doordrongen van de eeuwige wijsheid van het feeërieke rijk. Ze wordt de hoedster van dit magische land en de belichaming van dadaïstische magie, waardoor ze voor altijd bloeit als een onsterfelijke bloem.

Deze verhalen nemen je mee op een reis van verwondering, verbinding en eeuwige betovering, waarin de grenzen van realiteit en verbeelding vervagen, en de kracht van de natuur en menselijke geest triomferen.

Lees Meer

Het Verlies van Rusland: over oorlog, nederlaag en verandering

In dit meeslepende fictieve verhaal wordt de ondergang van Rusland beschreven. Na jaren van oorlog met een coalitie van Europese en Aziatische landen, komt Rusland als verliezer uit de strijd. De vernederende nederlaag leidt tot een gedwongen overgave en het verlies van territorium. Het land wordt opgesplitst, waarbij het Aziatische deel in handen valt van India, terwijl het Europese deel onder invloed komt van de Europese Unie. Het verhaal verkent de emotionele reacties van de Russische bevolking en de onzekere toekomst van het eens zo trotse land. Hoewel Rusland voorgoed veranderd is, blijft er altijd hoop op een nieuw begin.

Dit specifieke verhaal over Rusland dat de oorlog verliest en wordt opgesplitst, is een creatieve interpretatie en heeft geen basis in de werkelijkheid. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een fictief scenario is en niet gebaseerd is op feitelijke gebeurtenissen.

Lees Meer

Wij zijn gelukkig. Wij zijn ongelukkig. Wij zijn dada.

Het artikel beschrijft een dystopische toekomst waarin Rusland de wereld heeft overwonnen en een rode bal heeft gemaakt van de aarde. In deze wereld zijn de grenzen tussen kunst en realiteit vervaagd, en zijn mensen apathisch en zonder richting. Toch ontstaat er een nieuwe beweging van dadaïstische creativiteit die zich verzet tegen het regime van Rusland. Ondanks de onderdrukking blijft de geest van creativiteit smeulen en biedt hoop op een nieuwe wereld waarin de vrije geest triomfeert over de onderdrukking van Rusland.

Lees Meer

Over koetjes en kalfjes

Waarom een verhaal over koetjes en kalfjes? Dat is een goede vraag.

In dit kortverhaal grazen de koetjes en kalfjes vredig totdat een gigantische schaar plotseling uit de lucht komt en hun gras begint te knippen. De koetjes en kalfjes worden hongerig en bang als ze zien dat ze bijna geen plek meer hebben om te grazen. Dan verschijnt er een grote rode ballon die beweert hun vriend te zijn en hen bloemen aanbiedt als cadeau. De koetjes en kalfjes eten de bloemen, maar deze beginnen te groeien en ze worden steeds dikker. De ballon blijkt eigenlijk hun vijand te zijn en wil hen opblazen. Een paarse octopus met vleugels en een trompet verschijnt en roept een halt toe aan de waanzin. Het blijkt dat de ballon en de octopus beiden dadaïstisch zijn en beginnen met een chaotische dans en muziek, terwijl de koetjes en kalfjes verbaasd toekijken.

Lees Meer

Avontuur met regenbogen

Piemie en Kuttiewukkie, twee personages die dol zijn op regenbogen, verkennen de wetenschap erachter en ontdekken een geheime plek tussen twee regenbogen waar ze iets magisch ervaren. Ze leren dat een regenboog een optisch verschijnsel is dat wordt veroorzaakt door de breking en reflectie van licht in waterdruppels, en dat elke kleur een andere brekingshoek heeft, wat resulteert in de iconische kleurenreeks in een regenboog. Alleen wanneer de zon achter de toeschouwer staat en de druppels zich voor hen bevinden, kan een regenboog worden gezien. Staande tussen twee regenbogen zorgt er echter voor dat de kleuren tot leven komen, en Piemie en Kuttiewukkie bevinden zich op een magisch avontuur terwijl de regenbogen groeien en hen omarmen, hen meenemend op een reis door de lucht.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info