In de diepten van menselijk bestaan,
Woedt de dans van strijd en de roep om vrede.
Verlangens kruisen zwaarden, een eeuwige beroering,
Een zoektocht naar betekenis, een existentiële bede.

In de chaos van de menselijke geest,
Echoën oorlogen de innerlijke twist.
Verlangend naar identiteit en hoop,
Dansen we in het donker, op zoek naar licht.

Waarom onze ziel beeft in tijden van strijd,
Onverzadigbaar, op zoek naar bevrijding en verblijf.
 Een reflectie van ons diepste wezen,
Een verlangen naar vrede, een drang om te gedijen.

Te midden van de tumultueuze beroering van het leven,
Staan we oog in oog met de stormen die komen en gaan.
Maar in de stille kern van ons bestaan,
Schuilt de wens voor vrede, in elk van ons, onvervaard.

Jean Pascal Salomez

Copyright