Copyright Jean Pascal Salomez (30)

Klein, groot, groot en klein
Onthuld, vermomd, ontvouwen
Ongesluierd, onthuld, ontbloot

Krom, slinks, bochtig, schuin, gebogen, scheef, grillig

Onwerkelijk
Onbegrijpelijk, onwaarschijnlijk, surrealistisch
Onnatuurlijk, verdraaid, vervormd, gedraaid
Kronkelig
Gek, verward, absurd, irrationeel

Onwerkelijk
Onrealistisch, abstract, utopisch, fantasierijk, bizar.

Onwerkelijk, kijk uit
Vreemd, ongewoon; surrealistisch, bizar, vervormd
Eigenzinnig en een – kangoeroe – vliegt het verst
Met een gekke gedachte komt men het verst
Een surrealistische begrafenis zelfs

Onwerkelijk, echt, ongemeen gemeend
Echt verzonnen en on-waarachtig.

Jean Pascal Salomez

H-eerlijk