H-eerlijk

Eenvoudig, frank, frank en vrij
Onbedekt, ongeveinsd, onomwonden
Onverbloemd, onverholen, openlijk

Rechtuit, ronduit, ruiterlijk, volmondig vrijmoedig, zuiver

Eerlijk
Betrouwbaar, deugdzaam, eerzaam
Ongedwongen, open, openhartig, oprecht
Recht door zee
Rechtschapen, rechtvaardig, trouwhartig

Eerlijk
Behoorlijk, billijk, fair, fatsoenlijk, juist.

Eerlijk, let op
Braaf, deugdzaam; rechtschapen, vroom, fatsoenlijk
Deftig en een – meisje – duurt het langst
Met een goed gedrag komt men het verst
Een fatsoenlijke begrafenis zelfs

Eerlijk, echt, gemeen gemeend
Heus ongelogen en on-werkelijk

Jean Pascal Salomez

H-eerlijk