Flakka is een synthetische drug die behoort tot de categorie van cathinonen, een type stimulerend middel. De chemische structuur van Flakka is vergelijkbaar met die van andere synthetische drugs, zoals het bekende ‘bath salts’. Het is afgeleid van de chemische verbinding alpha-PVP (alpha-pyrrolidinopentiophenone).

Flakka staat bekend om zijn potentieel gevaarlijke effecten op het centrale zenuwstelsel. Het gebruik van Flakka kan leiden tot extreme stimulatie, hallucinaties, agressief gedrag, verhoogde hartslag, hoge lichaamstemperatuur (hyperthermie), paranoia en zelfs acuut nierfalen. Mensen die Flakka gebruiken, kunnen een verlies van contact met de werkelijkheid ervaren, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor henzelf en anderen.

Een opvallend kenmerk van Flakka-gebruik is het veroorzaken van ‘excited delirium’, een toestand waarin een persoon extreme opwinding, agressie, verwardheid en hallucinaties vertoont. Deze toestand kan leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties, zoals hartfalen, en in sommige gevallen zelfs de dood.

Flakka wordt vaak gerookt, gesnoven of geïnjecteerd. Het heeft de reputatie gekregen als een zeer potent en verslavend middel. Het gebruik ervan wordt geassocieerd met extreem risicovol gedrag en ernstige gezondheidsproblemen. Flakka heeft in sommige regio’s geleid tot een epidemie van misbruik en heeft ernstige bezorgdheid bij gezondheidsautoriteiten en gemeenschappen opgeroepen. Het is belangrijk om de gevaren van Flakka te erkennen en preventieve maatregelen te nemen om het misbruik ervan te verminderen.


Ja, Flakka is een synthetische drug die vaak geassocieerd wordt met laboratoria in China. De grondstoffen voor de productie van Flakka, zoals cathinonen, worden soms geproduceerd in Chinese chemische fabrieken en vervolgens wereldwijd verspreid. Chinese producenten hebben in het verleden verschillende soorten synthetische drugs geproduceerd en op de markt gebracht, waaronder Flakka.

De internationale verspreiding van deze synthetische drugs heeft geleid tot zorgen bij gezondheidsautoriteiten en wetshandhavingsinstanties wereldwijd, omdat de productie en distributie vaak plaatsvinden in landen met minder strenge regelgeving op het gebied van chemische stoffen en farmaceutische producten.

Het is belangrijk op te merken dat China, net als veel andere landen, inspanningen heeft geleverd om de illegale productie en distributie van synthetische drugs te bestrijden. Internationale samenwerking en regelgeving zijn echter essentieel om effectief om te gaan met de wereldwijde verspreiding van deze potentieel gevaarlijke stoffen. Beweert men.


Flakka Roelevard opent met een sociale knaller

Roeselare, ooit een stad doordrenkt met mijn jeugdherinneringen, wordt momenteel geconfronteerd met een verwoestende golf van wat ik ‘oorlogsdrugs’ noem – een term die synoniem staat voor de designerdrugs die de stedelijke samenleving in zijn greep houden. Als een ooit-verslaafde die drugs nam voor geestelijke en spirituele verrijking, kan ik niet onverschillig blijven voor de hedendaagse realiteit waarin de drugs van nu, zoals Flakka, de stad transformeren tot een dystopische omgeving waarin mensen als zombies door de straten dwalen.

De Opkomst van Flakka:

Flakka, een nieuwe en verontrustende toevoeging aan het arsenaal van synthetische drugs, heeft Roeselare in zijn greep. Deze zombiedrug, die in videobeelden op platforms zoals YouTube angstaanjagende taferelen onthult, heeft de stad in een staat van crisis gestort. Wat eens mijn thuis was, is nu getuige van mensen die als schimmen van zichzelf ronddolen, gevangen in de destructieve omhelzing van deze psychotrope substantie.

Persoonlijke Bezorgdheid en Waarschuwing:

Als ouder voel ik de noodzaak om de alarmerende situatie onder de aandacht te brengen. Het gevaar van deze drugs is niet langer beperkt tot bepaalde gemeenschappen; het raakt alle lagen van de bevolking. Mijn kinderen, mogelijk de volgende slachtoffers, vormen een drijvende kracht achter mijn roep om actie. De lafheid van de samenleving om zich te confronteren met deze epidemie moet plaatsmaken voor bewustzijn en voorbereiding.

Oproep tot Bewustwording en Actie:

Het is cruciaal dat de bevolking, en in het bijzonder ouders, op de hoogte wordt gebracht van de dreiging die deze oorlogsdrugs vormen. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en de bevolking voorlichten over de gevaren van Flakka en soortgelijke substanties. Deze epidemie mag niet worden onderschat; het is een psychische last die zich snel verspreidt en onze samenleving dreigt te ontwrichten.

In mijn vastberadenheid om de stad waar mijn jeugd lag, te beschermen tegen de greep van Flakka, roep ik op tot actie. Laat deze woorden dienen als een wake-up call voor de samenleving en een smeekbede aan de regering om dringend te handelen. De tijd om te zwijgen over deze onzichtbare oorlog is voorbij; het is tijd om te strijden tegen de dreiging van oorlogsdrugs en de gevolgen ervan voor onze geliefden, onze kinderen en onze toekomst.


Moet het met DaDa DaDa zijn, of is het niet DaDa

Nagelde dan de vijfduimer van absurditeit dwars door de betonnen muren van gezond verstand heen. Flakka, een grotesk monster van chemische waanzin, danst als een hallucinerende clown op het cerebrale speelveld van de samenleving. Het verleden, ooit een coherent narratief, wordt nu een surrealistische bloedbaan waarin de tragische komedie van oorlogsdrugs zich ontvouwt.

Flakka, de groteske held in deze nachtmerrie, drijft het verdriet als een absurde stroom langs voeten die in een denkbeeldig universum wandelen. De wandelpaden, verstrikt in een knotsgekke choreografie van hallucinaties, kruisen het pad van het heden als een hoedanigheid van absurditeit.

Met de vijfduimer van onredelijkheid nagelde ik door de lagen van afgunst, dromen en ondankbaarheid heen. Deze cocktail van chaos eist zijn prijs, een prijs die wordt betaald in absurde valuta en surrealistische tranen.

Oh, was mijn hoofd maar een hamer, hamerend op de krankzinnige spijkers van Flakka’s invloed. De stad van mijn jeugd, nu een dadaïstisch spektakel, ziet mensen als zombiedansers door de straten dwalen. De confrontatie met deze absurditeit is een dadaïstisch tableau vivant, waarin realiteit en waanzin een groteske wals uitvoeren.

Laten we de trommel roeren en de regering ontmaskeren als een surrealistisch theatergezelschap dat weigert de gordijnen van bewustwording op te lichten. Flakka, de absurde regisseur van deze tragedie, verdient een aanval, waarbij de lach en de waanzin hand in hand gaan. Want in de absurde wereld van Flakka is het enige wat serieus is, de noodzaak voor een radicale verandering.


Flakka’s Bittere Smaak

Flakka’s schaduw hangt als lood,
Door de stad, een verstikkende dood.
De vijfduimer van waanzin doorboort de rust,
Waar zombiedansers dwalen, de stad gekust.

Een hallucinerend symfonie van verdriet,
Flakka’s stroom, een irrationeel tapijt.
Voeten bewegen, dansend op giftige wegen,
Een choreografie van pijn, een treurig verleden.

De vijfduimer van chaos spietst diep,
Door lagen van afgunst, dromen, een verloren greep.
Een prijs betaald in duistere valuta,
De lach van tragedie, een droevige fluit.

Was mijn hoofd een hamer in deze smidse,
Waar absurditeit heerst als een giftig mengsel.
De stad, een surrealistisch doek, nu bezoedeld,
Flakka’s bittere smaak, een nachtmerrie verteld.

Laten we niet lachen, maar vechten met kracht,
Tegen Flakka’s greep, een gevecht in de nacht.
Ontmasker de regering, roep op tot bewustzijn,
Flakka is kakka, een bittere pijn.