Jean-Pascal Salomez
De Opkomst van Extreemrechts in België: Oorzaken en Gevolgen

De politieke situatie in België is aan het veranderen, met de opkomst van extreemrechtse partijen zoals N-VA en Vlaams Belang en de groeiende steun voor de PVDA. Deze verschuivingen zijn het resultaat van zorgen over migratie, veiligheid, economische onzekerheid en een groeiend wantrouwen in de politieke elite. Extreemrechts speelt in op angsten en biedt schijnbaar eenvoudige oplossingen, terwijl de PVDA zich richt op sociale rechtvaardigheid, integriteit en milieubewustzijn.

De opkomst van extreemrechts kan leiden tot meer polarisatie, strenger beleid ten aanzien van immigratie en een isolationistische houding ten opzichte van de EU, wat de sociale cohesie en internationale relaties onder druk zet. Daarentegen biedt de groei van de PVDA een alternatief voor teleurgestelde kiezers en kan het leiden tot diversere politieke discussies en meer aandacht voor sociale kwesties.

Persoonlijk vind ik het goed dat de PVDA meer invloed krijgt. Dit kan bijdragen aan rechtvaardiger beleid, zeker nu de huidige partijen miljarden besteden aan oorlogen en defensie terwijl ze hun eigen bevolking verwaarlozen. De huidige ministers lijken carrièregerichte personen die niet aan de mensen denken, uitkeringen verlagen en zieken korten. In plaats daarvan moeten we streven naar een gegarandeerd leefloon van minstens 2500 euro voor elke burger.

Als burger blijf ik geïnformeerd, neem ik actief deel aan politieke discussies en gebruik ik mijn stemrecht om invloed uit te oefenen. In tijden van mondiale onrust is het essentieel dat we betrokken blijven en werken aan een toekomst waarin iedereen een waardig leven kan leiden.

Lees Meer

Een Toekomst van Gelijkheid:

Het artikel werpt een kritische blik op het beleid van de Belgische regering, waarbij het korten op sociale voorzieningen wordt gekoppeld aan het uitgeven van miljarden aan oorlogsinspanningen. Het legt de paradox bloot van een regering die haar eigen burgers verwaarloost ten gunste van buitenlandse interventies, wat wordt gezien als een falen van de staat.

De argumenten worden ondersteund door verwijzingen naar geopolitieke belangen, economische machtsstructuren en de invloed van de militair-industriële complexen. Anarchistische principes van decentralisatie van macht en directe democratie worden aangehaald als alternatieven voor het huidige politieke systeem.

Het artikel benadrukt de urgentie van het ter verantwoording roepen van de Belgische regering voor haar daden en het streven naar een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. De oproep tot actie wordt gepresenteerd als essentieel voor de toekomst van België en de wereld als geheel.

Overall, het artikel biedt een scherpe analyse van de politieke en sociale realiteit, en roept op tot verandering in lijn met anarchistische idealen.

Lees Meer

Het Onbeweeglijk Gevogelte van Staatsfalen: Een Mijmerende Wartaal

In mijn laatste mijmeringen, verstrikt in de wirwar van gedachten die mijn geest bevolken, kon ik niet anders dan de absurditeit van het Belgische bestaan onder ogen zien. Te midden van deze labyrintische gedachten kwam een verontrustend vooruitzicht naar voren: oorlog lijkt onvermijdelijk en zelfs onze kinderen worden bedreigd als pionnen in het sinistere spel van de machtigen.

Kunnen we werkelijk geloven dat de Belgische staat, die zo duidelijk wordt geleid door kippen zonder kop, ons zal beschermen in tijden van oorlog? Durven we te geloven dat zij niet zullen aarzelen om zelfs onze kinderen te offeren als kanonnenvoer, zoals we dat in Rusland hebben gezien?

Te midden van deze gedachtenstorm, omgeven door de absurditeiten van bureaucratische nonsens en politieke wartaal, voel ik de onheilspellende schaduw van conflict naderen. De klok tikt, de toekomst is onzeker, en ik vraag me af wat er van ons zal worden.

Lees Meer

Strijd tegen Bureaucratische Onderdrukking: Een Vader’s Roep

In een tijd van geopolitieke spanningen en politieke herdefiniëring, worstelt een vader met de opkomende verplichting voor zijn kinderen om te stemmen en mogelijk deel te nemen aan een dienstplichtig leger in een onzekere toekomst. Tegelijkertijd wordt zijn persoonlijke leven overhoop gehaald door bureaucratische inspecteurs die zijn privacy schenden onder het mom van wettelijke naleving. Deze vader, die zijn eigen strijd heeft gevoerd en zijn leven heeft heropgebouwd, staat nu voor een nieuwe uitdaging: hoe kan hij zijn kinderen beschermen tegen politieke en militaire verplichtingen die hij als ongewenst en gevaarlijk beschouwt?

Terwijl de vader worstelt met de autoriteiten, groeit zijn verzet tegen wat hij ziet als corruptie en machtsmisbruik in de politiek. Hij weigert toe te staan dat zijn kinderen worden geregeerd door een systeem dat hij als verderfelijk beschouwt en pleit voor verzet tegen de heersende machtsstructuren. Zijn verhaal illustreert niet alleen de persoonlijke strijd van een vader, maar ook de bredere strijd van individuen tegen bureaucratische onderdrukking en politieke onrechtvaardigheid. In een tijd van onzekerheid en verandering zoekt hij naar een manier om zijn kinderen te beschermen en te strijden voor een rechtvaardigere wereld.

Lees Meer

Het Grote Politieke Carnaval: Jonge Durvers en Verloren Durf

In het satirische stuk “Het Grote Politieke Carnaval: Jonge Durvers en Verloren Durf” van Jean-Pascal Salomez wordt de Belgische politiek beschreven als een absurd theaterstuk. Jonge politici tonen durf met strategische zetten, terwijl erfgenamen van politieke dynastieën diplomatiek dansen om denkbeeldige bedreigingen te vermijden. Het schrappen van de legerdienst wordt belicht als een meesterlijke zet, zij het met de ironische vraag wie België eigenlijk zou willen binnenvallen. Het fictieve personage Poetein de Grote verschijnt als een verlichte figuur die nieuwe inzichten biedt in de waarde van durf.

Het tweede deel, “Van Croque Monsieur Machines tot Politieke Circusacts: Een Levenswijsheid in Absurde Tijden,” reflecteert op de politieke arena als een surrealistisch speelveld. De auteur benadrukt de kloof tussen eenvoudige symbolen zoals de croque monsieur machine en de complexiteit van geopolitieke intriges. Historische referenties, zoals de Amerikaanse maanlanding, worden gebruikt om de opwinding van ontdekking te vergelijken met twijfelachtige politieke ensceneringen.

Salomez deelt zijn mening over de politieke machine met een mix van cynisme en wijsheid, terwijl hij pleit voor oprechtheid en sociaal welzijn te midden van politieke grotesken. Het stuk eindigt met de hoop op een wereld waar eerlijkheid niet slechts een voetnoot is in het grootschalige politieke toneelstuk genaamd ‘Leven’.

Lees Meer

Schuldig Belgie.

Bart De Wever heeft de geur van het petrogeld opgesnoven en predikt in samenspraak met het Antwerpse Havenbedrijf in lyrische bewoordingen de komst van de Saoedi’s in de Antwerpse haven. Dat Saudi-Arabië al jarenlang de grootste financier is van het jihadisme zal de burgemeester en de Haventop worst wezen. In die zin lopen ze mee in het rijtje met onder meer koning Filip die in januari dit jaar nog naar ginder reisde om eer te …

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info