Jean-Pascal Salomez
Strijd tegen Bureaucratische Onderdrukking: Een Vader’s Roep

In een tijd van geopolitieke spanningen en politieke herdefiniëring, worstelt een vader met de opkomende verplichting voor zijn kinderen om te stemmen en mogelijk deel te nemen aan een dienstplichtig leger in een onzekere toekomst. Tegelijkertijd wordt zijn persoonlijke leven overhoop gehaald door bureaucratische inspecteurs die zijn privacy schenden onder het mom van wettelijke naleving. Deze vader, die zijn eigen strijd heeft gevoerd en zijn leven heeft heropgebouwd, staat nu voor een nieuwe uitdaging: hoe kan hij zijn kinderen beschermen tegen politieke en militaire verplichtingen die hij als ongewenst en gevaarlijk beschouwt?

Terwijl de vader worstelt met de autoriteiten, groeit zijn verzet tegen wat hij ziet als corruptie en machtsmisbruik in de politiek. Hij weigert toe te staan dat zijn kinderen worden geregeerd door een systeem dat hij als verderfelijk beschouwt en pleit voor verzet tegen de heersende machtsstructuren. Zijn verhaal illustreert niet alleen de persoonlijke strijd van een vader, maar ook de bredere strijd van individuen tegen bureaucratische onderdrukking en politieke onrechtvaardigheid. In een tijd van onzekerheid en verandering zoekt hij naar een manier om zijn kinderen te beschermen en te strijden voor een rechtvaardigere wereld.

Lees Meer

Verbleekte Reflecties en Vervaagde Gezichten: Een Ouder Wordende Symfonie

In “Verbleekte Reflecties en Vervaagde Gezichten: Een Ouder Wordende Symfonie” verkent de verteller zijn herinneringen als keurig ingelijste schilderijen in de kamers van zijn geest. De herinneringen, eens scherp en levendig, vervagen naarmate de tijd verstrijkt, als gezichten die verbleken in oude foto’s. Het proces van ouder worden brengt niet alleen fysieke uitdagingen met zich mee, maar ook het langzaam verliezen van de scherpte van het verleden. De verteller overdenkt of dit aan zijn bril ligt, een praktisch hulpmiddel dat symbolisch wordt voor de manier waarop we soms de helderheid van ons verleden verliezen.

Te midden van deze reflecties worstelt de verteller met de grillige streken van zijn eigen gedachten, die soms kunnen neigen naar waangedachten. Het ouder worden is een complexe symfonie van ervaringen, humor en melancholie vermengen zich terwijl de verteller zijn eigen pad in de tijd volgt. De tekst roept ook een gevoel van verlies en vergankelijkheid op, niet alleen van de scherpte van herinneringen maar ook van de mensen die ooit levendig in die kaders stonden.

Achter de ogenschijnlijk lichte toon van zelfspot ligt een diepere reflectie op het ouder worden en de uitdagingen die het met zich meebrengt. De suggestie van het zoeken naar hulp in “OOOOOHm” kan zowel een verwijzing zijn naar meditatieve rust als naar het lachwekkende aspect van het ouder worden, wat de tekst een subtiele, maar complexe nuance geeft.

Lees Meer

Met Leana op reis door het Gezinsleven

In de betoverende choreografie van het gezinsleven, waar ik eerder een belangrijke danspartner over het hoofd zag, onthul ik nu de onbedoeld verwaarloosde hoofdrolspeler: onze geliefde Leana. Bijna vijftien maanden jong danst ze met eigenzinnige bewegingen door ons leven, een stille filosoof in wording, wiens contemplatieve momenten diepe voldoening schenken. Haar aanwezigheid, hoewel ooit over het hoofd gezien, verrijkt nu ons gezinsverhaal, een verhaal dat diepgaande filosofische uitdagingen en wetenschappelijke inzichten omvat.

Te midden van Leana’s groeiende geluk bevinden zich drie andere jonge zielen met hun behoeften. Het filosofisch perspectief op opvoeding, gekenmerkt door kritisch denken en openheid voor diverse inzichten, begeleidt onze complexe dans van gedachten en emoties. In deze herhaling van geschiedenis lijkt Leana een levende filosofische les te zijn, een uitnodiging om voortdurend te leren en te groeien.

Neha en Leana, hoewel nauw verbonden als gezinsleden, zijn unieke individuen wiens verschillende perspectieven de complexiteit van groei en veranderende relaties belichamen. De evolutie in de opvoedingsstijl, vanuit een filosofisch perspectief bezien, voegt voortdurend nieuwe hoofdstukken toe aan de doorlopende filosofie van ons gezin.

Leana’s reis naar zelfstandigheid, wetenschappelijk en filosofisch beschouwd, begint met het openen van die eerste deur. Cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling worden belicht, terwijl filosofie en psychoanalyse samenwerken om de diepten van menselijk bewustzijn te verkennen. Deze unieke samensmelting biedt een breder begrip van het menselijk bestaan, waarin existentiële vragen en psychoanalytische concepten verweven zijn met filosofische overpeinzingen.

Lees Meer

Gevormd door Verlies en Herwonnen Liefde: Een Reis door Gezin en Groei

In het aangrijpende verhaal deelt de auteur een krachtige boodschap van veerkracht te midden van persoonlijke tegenslagen. Het verhaal is niet enkel een individuele getuigenis, maar een universele viering van de menselijke mogelijkheid om op te staan in het licht van duisternis.

De vertelling begint met een uitdagende boodschap aan zij die de ondergang hoopten, waar liefde wordt benadrukt als de uiteindelijke triomf. Het verkent cruciale ontmoetingen en tragische verliezen, waarbij psychoanalytische elementen worden geïntroduceerd om dieper in te gaan op hechtingsstijlen en de impact van verlies op relaties.

Na een destructieve relatie en een periode van ellende worden overlevingsmechanismen onderzocht, en de auteur werpt licht op hoe deze hebben bijgedragen aan het omgaan met stress en trauma. De hoopvolle noot komt in de vorm van drie kinderen, symbool van veerkracht en transformatie, ondanks aanhoudend verdriet.

Het verhaal verschuift dan naar alleenstaand ouderschap, waar ondanks verlies van tijd en uitdagingen, kostbare momenten en diepe banden met de kinderen worden benadrukt. Een tweede kans op geluk ontstaat, waar eenzaamheid leidt tot het vinden van nieuwe liefde en gezinsgeluk.

Het verhaal sluit af met een krachtige boodschap van herwonnen kracht en hoop, waarbij het vermogen om schoonheid te ontdekken te midden van chaos wordt gevierd. Deze biografische vertelling is niet slechts een persoonlijke reis, maar een inspiratie voor anderen in hun eigen strijd, en onderstreept dat het einde van één hoofdstuk vaak het begin is van een nog mooier verhaal.

Lees Meer

Liefdesdansen: Een Gezinsreis door Verbinding

De tekst vertelt het persoonlijke verhaal van de auteur, Jean Pascal Salomez, waarbij zijn gezin centraal staat. In zijn jeugd lag de focus vooral op zijn eigen gezin, vanwege moeilijkheden. Naarmate hij ouder werd, groeide zijn interesse in de wereld, en ontdekte hij zijn liefde voor verhalen.

Jean blikt tevreden terug op keuzes, met name in zijn vorige relatie, waarvan hij nu de juistheid erkent. Hij deelt zijn waardering voor zijn huidige partner, benadrukkend haar toewijding aan de relatie en hun vier kinderen. De tekst onthult dat hun relatie, hoewel gevormd door twee zeer verschillende individuen, een voorbeeld is van complementariteit en empathie volgens psychologische principes.

Belangrijke elementen van hun succesvolle relatie zijn open communicatie, begrip van elkaars behoeften en het creëren van een ondersteunende omgeving. Deze factoren, samen met het vermogen om elkaars groei te ondersteunen, hebben hun relatie veerkrachtig gemaakt. De tekst eindigt met een liefdevolle beschrijving van hun jongste gezinslid, Leana, als het stralende middelpunt dat vreugde en zegeningen brengt aan het gezin.

Lees Meer

Balanceren tussen Avontuur en Gezin: Een Nieuwe Koers voor Ons Gezinnetje

In het artikel wordt beschreven hoe het leven onverwachte wendingen kan nemen en hoe prioriteiten kunnen verschuiven. De auteur deelt zijn passie voor avontuur op het water, maar tijdens zijn avontuurlijke reis beseft hij dat zijn elf maanden oude dochter, Leana, een ander kostbaar avontuur vertegenwoordigt. De auteur en zijn partner kiezen ervoor om hun gezinsverantwoordelijkheden te prioriteren boven individueel avontuur, wat resulteert in het op pauze zetten van hun bootavontuur.

De boodschap van het artikel draait om het vinden van evenwicht tussen persoonlijke passies en familieverantwoordelijkheden. Het benadrukt dat het leven vol onverwachte wendingen zit en dat prioriteiten kunnen veranderen. Het maken van strategische keuzes die de belangen van het gezin dienen, wordt gezien als een bron van voldoening en geluk. Het artikel benadrukt de waarde van het koesteren van kostbare momenten met het gezin en het omarmen van de uitdagingen en beloningen van het ouderschap.

Al met al portretteert het artikel een reis van persoonlijke ontdekking en aanpassing, waarbij de auteur beseft dat het grootste avontuur niet altijd in de fysieke wereld ligt, maar in het creëren van blijvende herinneringen en het cultiveren van familiebanden.

Lees Meer

Leana

In een wereld vol onverwachte gebeurtenissen symboliseert Leana, geboren te midden van wereldwijde veranderingen, een bron van liefde, hoop en toekomst. Dit hartverwarmende verhaal vertelt over de betekenis van de naam Leana en belicht haar positieve impact op het leven van Jean Pascal Salomez. De naam, die verschillende betekenissen heeft, straalt warmte en licht uit, symboliseert helderheid en hoop. Het verhaal weerspiegelt de vreugde van haar geboorte en benadrukt liefde, positiviteit en optimisme als leidende principes in deze uitdagende tijden. Jean Pascal verwelkomt Leana als een geschenk, een teken van hoop en een nieuw begin, vastbesloten om haar te ondersteunen op elke stap van haar reis.

Lees Meer

Het Vlaamse Kruis

In de tekst wordt verteld over het Vlaamse Kruis, een vrijwilligersorganisatie uit Ieper die zich inzet voor eerstehulpverlening en ziekenvervoer. De organisatie organiseert EHBO-cursussen, uitbaat EHBO-hulpposten en verzorgt niet-dringend ziekenvervoer. Evy en Neha zijn vrijwilligers bij de mobiele diensten van het Vlaamse Kruis en gaan regelmatig op pad om preventieve diensten uit te voeren op evenementen. Ze hebben hiervoor een intensieve opleiding gevolgd en volgen continu bijscholing om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Het Vlaamse Kruis Ieper maakt deel uit van het Provinciale rampenplan en staat dag en nacht paraat om in te grijpen in geval van ramp. De tekst eindigt met een oproep om meer interesse te tonen voor het Vlaamse Kruis en eventueel een EHBO-cursus te volgen of vrijwilliger te worden.

Lees Meer

Opvoeden met filosofisch inzicht

Het artikel beschrijft de ervaringen van de auteur, Jean-Pascal Salomez, met het opvoeden van zijn vier kinderen met filosofisch inzicht. Salomez beschouwt filosofie niet alleen als een academische discipline, maar ook als een levenshouding die hem helpt om beter om te gaan met de complexiteit en onzekerheid van het leven. Hij heeft zijn kinderen aangemoedigd om kritisch en creatief te denken, hun eigen vragen te stellen en antwoorden te vinden. Hij heeft hen laten zien dat er meerdere manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken en heeft hen aangespoord om verschillende bronnen te raadplegen. Salomez erkent dat deze filosofische opvoeding uitdagingen met zich meebracht, maar hij en zijn kinderen hebben hierdoor veel geleerd en zijn trots op de resultaten. Het artikel benadrukt dat filosofie niet alleen gaat over het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden, maar ook over het leven als een filosoferend persoon, die zichzelf en de wereld op een kritische, open en verantwoorde manier onderzoekt.

Lees Meer

Vaartocht vanaf Friesland

We hebben een geweldige tijd gehad op onze eerste vaartocht met de Nehalania, ons nieuwe scheepje dat we als gezinslid hebben verwelkomd. We zijn langs de alde fjaernen gevaren, naar Aalsmeer en Gouda en overal in Nederland. We hebben zoveel mooie plekken gezien en leuke mensen ontmoet. We hebben ook veel foto’s gemaakt, wel 1000 stuks of meer! Maar helaas zijn ze allemaal mislukt omdat we vergeten waren de lensdop eraf te halen. Nou ja, we hebben de herinneringen nog! Het artikel laat enkele 100 foto’s zien.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Nooit eer

 • oktober 1, 2010

Ingepakt

 • oktober 1, 2010

Het ego circus

 • oktober 1, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info