Death Copyright Jean Pascal Salomez (10)

Het duivelse bedroog het menselijk ras,
zegevierend in woorden te expliciet.
Te ijverige en onderdanige dienaren,
gemeen in hun algemeenheid,
het is wel duidelijk.

Schandalig is het menselijk ras,
beschilderd als tirannen,
onaangenaam om te zien.
Bijna overtuigd van de waarheid,
versterkt door de bedrieglijke leugenleer.

Dwingelanden,
onthoudt dat jullie,
zullen worden terechtgesteld,
voor plichtmatig verval.
Het zal geen winst brengen,
alleen maar kommer en kwel.

Het hele menselijk ras,
verhard in hun harten,
gedreven door begeerten,
nimmer tot kennis gebracht.
Verduisterd in hun verstand,
verhard in hun hart.

Jean Pascal Salomez

Gans menselijk geslacht