Smqrt Art Robot

De jonge vrouw hangt als een droombeeld
Aan draden, als een marionet bespeeld
Haar zwarte instrument klinkt demonisch
Een lokroep uit een andere wereld, ondoorgrondelijk

Pezige vingers bewegen bedreven
Over de snaren, gestuurd door de draadjes
Ze knielt en speelt, theatraal en toch neutraal
Een symbool van haar mysterieuze aard

Haar haren wikkelen zich als slierten nevel
Om haar gladgestreken gezicht
Haar ogen, ondoordringbare poelen van duisternis
Glinsteren als een lokroep naar het onbekende

Kijk eens aan, ze heeft besloten om te spelen
Maar wie weet welk spel ze speelt
En wat de uitkomst zal zijn van dit surrealistisch tafereel.

Jean Pascal Salomez

Copyright