In het landschap van Kortrijk, waar de grenzen tussen realiteit en droom vervagen, ontvouwde zich een merkwaardig schouwspel. Drie keer K, een dada-dans voor de zintuigen.

Het kortstondige samenspel van drie keer K, was als een droom die zich vervlocht met de werkelijkheid, en niemand kon met zekerheid zeggen waar de ene K eindigde en de andere K begon. Te midden van deze taferelen ontvouwde zich nog een K en een fotoverhaal van absurditeit, waarin verloren, een gebouw, doorweekt met boten op een onzichtbare plas, een flatgebouw, getransformeerd tot contradicties, en de Broeltoren, speelplaats van abstracte emoties, verheven boven de chaos.

Kortrijk, waar beperkte architectuur en maritieme chaos in een eigenaardig partnerschap verstrengeld zijn.

KKK

DaDa DaDa

Krankzinnig kabbelt Kortrijk, Boten boven gebouwen, bruisend. Flats flitsen, fantastisch geflikt, Broeltoren bokkig, brutaal gebukt.