Copyright Jean Pascal Salomez (27)

Ik schrijf in de taal van Jean Pascal Salomez
Maar laat me niet binden door de regeltjes
De taal moet stromen als een rivier
Niet belemmerd door de grenzen van de rede

Weg met de betekenis, de taal wordt klank
Klinkers en medeklinkers zonder zin
Absurditeit heerst in dit dadaïstisch spel
Waarbij woorden zonder doel voorbijtrekken

Is taal niet slechts een speeltje van de geest?
Een spel van klanken, zonder vastgelegd bestaan
Laat ons dan vrijelijk spelen met de woorden
En de betekenis in haar eigen absurditeit laten vergaan

Maar zelfs in deze chaos van taal en klank
Klinkt nog steeds de stem van Salomez door
Een ode aan de vrijheid van de geest
En de schoonheid van het woord, in al haar vormen.

Jean Pascal Salomez

Copyright