IMG_0172
Copyright Jean Pascal Salomez

Een geschiedenis van leed,
in de psychologie, gebed.
Van Freud’s verlangens en dromen,
tot Jung’s symbolen en stromen.

Maslow’s piramide,
zo hoog, zelfrealisatie, het hoogste doel.
En Rogers’ empathie en gevoel,
voor een positief zelfgevoel.

Skinner’s conditionering,
gedrag gevormd door beloning.
En Pavlov’s klassieke conditie,
associaties zonder inhibitie.

Van Eysenck’s temperament,
tot de Big Five, zo bekend.
Een zoektocht naar persoonlijkheid,
in de psyche, zo veelzijdig.

Een geschiedenis van leed,
in de psychologie, zo breed.
Maar met elke ontdekking en theorie,
komt hoop voor verandering en glorie.

Jean Pascal Salomez

De geschiedenis van leed in de psychologie