In het land van haakse neuzen, tegenover elkaar gesteld,
Palestijnen en Joden, een verhaal verteld.
Een complexe dans van volkeren en geloof,
Waar religie bloed vergiet, een bittere rooftocht.

Haakse neuzen, eens verbonden door geschiedenis,
Nu gescheiden door grenzen en geestelijke exegese.
Een tragisch schouwspel, waar geloof leidt tot strijd,
Bloed doordrenkt het land, waar vrede zich verbergt.

Intelligente geesten zien de absurditeit,
Van een conflict geworteld in eeuwenoude loyaliteit.
Maar religie, een lucratieve handel in deze tijd,
Voedt het vuur van haat, waar de mensheid lijdt.

Een heldere geest begrijpt de zinloosheid,
Van moorden om dogma’s, een wrede realiteit.
Toch blijft religie gedijen, een bron van inkomsten,
Terwijl haakse neuzen elkaar blijven bevestigen.

De intelligentie schreeuwt om vrede en begrip,
Maar de echo’s van haakse neuzen blijven strijdig.
Een tragedie ontvouwt zich in het heilige land,
Waar de mensheid lijdt onder de schaduw van geloof en stand.