Jean-Pascal Salomez
Een Toekomst van Gelijkheid:

Het artikel werpt een kritische blik op het beleid van de Belgische regering, waarbij het korten op sociale voorzieningen wordt gekoppeld aan het uitgeven van miljarden aan oorlogsinspanningen. Het legt de paradox bloot van een regering die haar eigen burgers verwaarloost ten gunste van buitenlandse interventies, wat wordt gezien als een falen van de staat.

De argumenten worden ondersteund door verwijzingen naar geopolitieke belangen, economische machtsstructuren en de invloed van de militair-industriële complexen. Anarchistische principes van decentralisatie van macht en directe democratie worden aangehaald als alternatieven voor het huidige politieke systeem.

Het artikel benadrukt de urgentie van het ter verantwoording roepen van de Belgische regering voor haar daden en het streven naar een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. De oproep tot actie wordt gepresenteerd als essentieel voor de toekomst van België en de wereld als geheel.

Overall, het artikel biedt een scherpe analyse van de politieke en sociale realiteit, en roept op tot verandering in lijn met anarchistische idealen.

Lees Meer

De Donkere Dans van Armoede en Criminaliteit

In het gedicht, de schrijnende realiteit van individuen die gevangen zitten in de vicieuze cirkel van armoede en criminaliteit. Het beschrijft de verstikkende omgeving waarin zij leven, gekenmerkt door uitzichtloosheid, honger en verlies van hoop. Ondanks hun verlangen naar een beter leven, worden ze gedreven tot criminele daden als een laatste poging tot overleving in een samenleving die hen vergeten lijkt te zijn. Het gedicht werpt een kritische blik op de structurele ongelijkheden die deze situatie voeden en vraagt ​​zich af wie verantwoordelijk is voor het doorbreken van deze cyclus van ellende. Met krachtige beelden en metaforen onderstreept het gedicht de noodzaak van empathie, begrip en collectieve actie om de diepgewortelde problemen van armoede en criminaliteit aan te pakken.

Lees Meer

Het Onbeweeglijk Gevogelte van Staatsfalen: Een Mijmerende Wartaal

In mijn laatste mijmeringen, verstrikt in de wirwar van gedachten die mijn geest bevolken, kon ik niet anders dan de absurditeit van het Belgische bestaan onder ogen zien. Te midden van deze labyrintische gedachten kwam een verontrustend vooruitzicht naar voren: oorlog lijkt onvermijdelijk en zelfs onze kinderen worden bedreigd als pionnen in het sinistere spel van de machtigen.

Kunnen we werkelijk geloven dat de Belgische staat, die zo duidelijk wordt geleid door kippen zonder kop, ons zal beschermen in tijden van oorlog? Durven we te geloven dat zij niet zullen aarzelen om zelfs onze kinderen te offeren als kanonnenvoer, zoals we dat in Rusland hebben gezien?

Te midden van deze gedachtenstorm, omgeven door de absurditeiten van bureaucratische nonsens en politieke wartaal, voel ik de onheilspellende schaduw van conflict naderen. De klok tikt, de toekomst is onzeker, en ik vraag me af wat er van ons zal worden.

Lees Meer

Criminaliteit als uitdaging

Dit artikel gaat over de filosofische benadering van criminaliteit. Criminaliteit is een complex fenomeen dat niet alleen een juridisch, maar ook een sociaal en cultureel begrip is. Het kan gezien worden als een bedreiging voor de veiligheid en orde in de samenleving, maar ook als een manier van protest tegen onrechtvaardige omstandigheden of als een bron van creativiteit en innovatie. Vanuit een filosofisch perspectief kan criminaliteit ons uitdagen om na te denken over onszelf, onze medemensen en onze samenleving, en ons stimuleren om kritisch te reflecteren op onze eigen aannames en vooroordelen. Het is belangrijk om criminaliteit niet alleen als een probleem te zien dat bestreden moet worden, maar ook als een kans om te leren en te groeien als mens en als burger.

Lees Meer

Hoe de omgeving je leven beinvloedt

In zijn artikel benadrukt Jean-Pascal Salomez de invloed van de omgeving op ons leven, welzijn en gedrag. Hij bespreekt de verschillende aspecten van de omgeving, zoals de natuur, cultuur en economie en hun positieve en negatieve effecten op ons leven. Salomez benadrukt de essentiële waarde van de natuur voor ons welzijn en legt uit hoe we deze kunnen beschermen en herstellen. Hij bespreekt ook de impact van cultuur op onze persoonlijke ontwikkeling en sociale interactie en legt uit hoe we kritisch kunnen zijn over onze eigen cultuur en open kunnen staan voor andere culturen. Ten slotte bespreekt Salomez de invloed van de economie op onze levensstandaard en keuzes, en benadrukt hij het belang van loslaten.

Lees Meer

Over maatschappelijke vorming

Een duidelijke oproep dus tot rebellie onder de jeugd die een toekomst wacht in een maatschappij waar het egoïsme hoogtij viert. M.a.w. loont criminaliteit het meest. Maar let wel, criminaliteit loont ook de staatskas. Wanneer er veel geschoten en geroofd wordt zul je als crimineel ook regelmatig opgepakt worden. Op deze wijze kan de staatskas dus flink gespekt worden waardoor ook de mayors en hun steden hiervan kunnen profiteren.

Lees Meer

Pro Contra beest in Fabeltjesland

Dit artikel verkent de complexiteit van de doodstraf, waarbij ethische overwegingen en wetenschappelijke perspectieven centraal staan. Het betoog tegen de doodstraf legt de nadruk op de ineffectiviteit van een moord als vergelding voor een moord, waarbij emotionele wraakgevoelens worden bekritiseerd. Het definiëren van de doodstraf blijkt een uitdaging, doordrenkt met emoties en morele standpunten over het recht van het rechtssysteem om een leven te beëindigen.

Wetenschappelijk onderzoek voegt een nuancerende dimensie toe aan het debat door de effectiviteit van de doodstraf als afschrikmiddel in twijfel te trekken. Studies suggereren dat sociaal-economische omstandigheden en onderwijs een grotere rol spelen in criminaliteitscijfers. Neurowetenschappelijk onderzoek benadrukt de complexiteit van menselijk gedrag, waarbij trauma en omgevingsfactoren de keuzes van individuen beïnvloeden.

De discussie over de doodstraf blijft een vat vol ethische dilemma’s en wetenschappelijke nuances. Een evenwichtige benadering, waarbij zowel morele als wetenschappelijke perspectieven worden meegenomen, is cruciaal om de complexiteit van dit onderwerp volledig te begrijpen.

Lees Meer

Detentie en reintegratie

De tekst gaat over detentie en reintegratie van gedetineerden in de maatschappij. Er is geen eenduidige definitie van detentie en het wordt vaak bekritiseerd vanwege gebrek aan humaniteit en doeltreffendheid. De auteur deelt zijn ervaring als voormalig gedetineerde en benadrukt dat gedetineerden vaak te maken krijgen met sociale obstakels en psychische problemen na hun vrijlating, wat kan leiden tot eenzaamheid en negatief gedrag. De auteur concludeert dat detentie niet de oplossing is en dat er meer aandacht moet worden besteed aan re-integratie en ondersteuning van ex-gedetineerden om hen te helpen weer volwaardige leden van de samenleving te worden.

Lees Meer

De impact van maatschappelijke uitsluiting op ex-gedetineerden

Dit schrijfsel gaat over de uitdagingen waarmee ex-gedetineerden geconfronteerd worden bij hun terugkeer naar de samenleving. Ondanks de vele factoren die kunnen leiden tot crimineel gedrag, maakt de maatschappelijke uitsluiting van ex-gedetineerden het moeilijk om een normaal leven te leiden en zich te integreren in de samenleving. Dit artikel onderzoekt de persoonlijke ervaring van een ex-gedetineerde en de problemen waarmee hij geconfronteerd werd na zijn vrijlating uit de gevangenis. Het beschrijft hoe de stress en financiële lasten van het ouderschap en de beperkte toegang tot werk en andere zekerheden hebben bijgedragen aan zijn gevoel van uitsluiting en wrok tegen de samenleving. Het artikel bepleit meer ondersteuning en begeleiding voor ex-gedetineerden om hun terugkeer naar de samenleving te vergemakkelijken en hun kans op recidive te verminderen. Het sluiten van deuren voor ex-gedetineerden in de samenleving is een self-fulfilling prophecy die kan leiden tot meer crimineel gedrag en minder veiligheid voor de maatschappij als geheel.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info