Het interview met Vladimir Putin door de Financial Times, dat vier jaar geleden plaatsvond, biedt een fascinerende inkijk in zijn denkpatronen en de geopolitieke stand van zaken van dat moment. Gedurende dit gesprek deelde Putin naar alle waarschijnlijkheid zijn perspectief op cruciale kwesties, waaronder internationale betrekkingen, economische vraagstukken en binnenlandse aangelegenheden.Putin, bekend om zijn strategische aanpak, gebruikte het interview om zijn visie en beleidsdoelen te presenteren. Zijn keuze voor Peter de Grote als politiek voorbeeld werpt licht op zijn perceptie van leiderschap en politieke erfenis. Peter de Grote’s moderniseringsinspanningen en streven naar een meer westers georiënteerde natie lijken Putin te inspireren.

Echter, in de schaduw van zorgen over de invloed van historische figuren zoals Peter de Grote op landen als India, is het cruciaal om Putin’s bewondering te nuanceren. Door de historische context te erkennen, kunnen we de focus van Putin’s bewondering mogelijk verschuiven van externe invloed naar modernisering.

Putin’s intelligentie, hoewel intrigerend, roept kritische vragen op over de aard van leiderschap en besluitvorming. Slimheid alleen garandeert niet noodzakelijk goede beslissingen, vooral zonder openheid voor diverse perspectieven, democratische processen en checks-and-balances.

Zijn verwijzing naar Peter de Grote en de keuze van politieke voorbeelden, zoals Chirac, onthullen een diepere filosofische en ideologische begeleiding in zijn leiderschap. Deze keuzes laten zien dat Putin niet alleen streeft naar modernisering, maar ook naar stabiliteit en ideologische grondslagen.

In de context van hedendaagse crisis en onzekerheid, onthult een psychoanalytisch perspectief op Putin’s persoonlijkheid mogelijk diepere psychologische aspecten, verbonden aan zijn verlangen naar modernisering en een geavanceerdere natie. Zijn consultatie van een persoonlijke filosoof suggereert een zoektocht naar innerlijke begeleiding en betekenis in zijn besluitvormingsproces.Het citaat benadrukt de prominente rol van Aleksandr Dugin als een invloedrijke en controversiële figuur in het Russische politieke landschap. Dugin wordt vaak omschreven als een “politieke filosoof” en staat bekend om zijn onconventionele denkbeelden, met name zijn visie op een eeuwige beschavingsoorlog tussen Rusland en het Westen.

Dugins ideeën over de noodzaak van een Euraziatisch rijk en zijn pleidooi voor de herovering van Oekraïne krijgen aandacht in het licht van de recente gebeurtenissen en de Russische militaire acties in Oekraïne. De termen “Putins Raspoetin” benadrukken zijn invloed op de Russische president Vladimir Putin, wat suggereert dat Dugin als een soort raadgever fungeert.

De beschrijving van de oorlog in Oekraïne en de nieuwe Koude Oorlog als een triomf of debacle van Dugins visie weerspiegelt de polariserende reacties op zijn denkwijze. Sommigen beschouwen zijn ideeën als visionair en zien de recente gebeurtenissen als de verwezenlijking van zijn voorspellingen, terwijl anderen ze als gevaarlijk en destabiliserend beschouwen.

Dugin, die 60 jaar oud is, wordt al dan niet beschouwd als de influisteraar van Putin. Maar zijn invloed op de heersende klasse in het Rusland van het Poetin-tijdperk is onmiskenbaar reëel en beangstigend. Ten eerste, in tegenstelling tot het woord ‘fascist’ dat lichtzinnig wordt gebruikt, is Dugin daadwerkelijk een voormalige zelfbenoemde fascist, hoewel van de soort ‘echt fascisme is nooit geprobeerd’.

De “speciale Russische waarheid” waar filosoof Aleksandr Dugin naar verwijst, is een concept dat hij heeft ontwikkeld als onderdeel van zijn geopolitieke en filosofische denkwijze. Dugin stelt dat Rusland een unieke en specifieke weg moet volgen die verschilt van de westerse liberale democratie. Hij gelooft in een speciale roeping voor Rusland als een aparte beschaving met een eigen identiteit en waarheid.

Dugin’s opvatting van de speciale Russische waarheid omvat een afwijzing van westerse liberale waarden en een pleidooi voor een meer autoritaire en traditionele benadering van politiek en maatschappij. Hij ziet Rusland als een bolwerk tegen de vermeende decadentie en morele neergang van het Westen.

Het begrip van de speciale Russische waarheid is nauw verbonden met Dugins ideeën over Euraziatisch imperialisme, waarbij hij pleit voor de oprichting van een Euraziatisch rijk dat Rusland, Eurazië en bepaalde delen van Europa omvat. Dit concept heeft invloed gehad op het geopolitieke denken in Rusland en heeft de aandacht getrokken van bepaalde politieke kringen.

Let wel. Niet alle filosofen zijn per definitie controversieel. Filosofen hebben verschillende denkstijlen, perspectieven en benaderingen, en niet allemaal streven ze naar controverses. Filosofie omvat een breed scala aan onderwerpen en ideeën, en filosofen kunnen het eens of oneens zijn over verschillende kwesties. Sommige filosofen, zoals Dugin, staan echter bekend om het uitdagen van gevestigde opvattingen, het stellen van radicale vragen en het provoceren van discussies die als controversieel kunnen worden beschouwd. Anderen kunnen een meer conservatieve benadering volgen of zich richten op het verfijnen van bestaande denksystemen zonder noodzakelijkerwijs de intentie te hebben om controversieel te zijn.


De hedendaagse wereldwijde crises, waaronder de pandemie, geopolitieke onrust en klimaatverandering, hebben aanzienlijke invloed op de mentale gezondheid. Statistieken tonen een toename van psychische klachten aan, en verschillende groepen reageren op diverse manieren op de stressfactoren. Dit roept de vraag op hoe leiders, waaronder Putin, omgaan met deze uitdagingen en hoe dit hun denkwijze beïnvloedt.

Vanuit een psychoanalytisch perspectief is de hedendaagse tijd als een collectieve droom, waarin onderdrukte angsten en onzekerheden naar boven komen. Deze crisis fungeert als een katalysator voor zelfreflectie en diepgaande verandering op individueel en maatschappelijk niveau.

In dit licht schets ik een visionaire toekomst, waarin de mensheid een evenwicht vindt tussen technologische vooruitgang, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. De collectieve confrontatie met angst en onzekerheid zou een evolutionaire verschuiving in ons collectief bewustzijn kunnen teweegbrengen, vergelijkbaar met de persoonlijke transformatie die Putin lijkt na te streven.

In deze fictieve toekomst heeft de wereld geleerd van het verleden en samenwerking tussen wereldleiders heeft geleid tot effectieve aanpak van mondiale uitdagingen. Technologische innovaties en duurzame praktijken zijn wereldwijd omarmd, en de mentale gezondheid heeft de aandacht gekregen die het verdient.

Putin’s keuzes en denkpatronen weerspiegelen de complexiteit van leiderschap en de noodzaak van een holistische benadering. Zijn evolutie, evenals die van de wereld, wordt gedreven door de confrontatie met crises en de zoektocht naar een betere toekomst.

Het is begrijpelijk dat er een sterke negatieve mening heerst over Vladimir Putin en hem beschouwt als een topcrimineel. Het beoordelen van politieke figuren, vooral die met omstreden acties, is vaak gebaseerd op persoonlijke opvattingen, ervaringen en de beschikbare informatie. Het is belangrijk om te erkennen dat meningen over leiders sterk kunnen verschillen en afhankelijk zijn van verschillende perspectieven.

Putin heeft inderdaad veel kritiek gekregen vanwege zijn beleid, zoals de beperking van politieke vrijheden, de onderdrukking van oppositie en controversiële buitenlandse acties. Het is raadzaam om op de hoogte te blijven van objectieve informatie en verschillende standpunten om een uitgebalanceerd beeld te vormen.

Als er specifieke zorgen of gebeurtenissen zijn die de mening over Putin als topcrimineel hebben gevormd, zou het nuttig zijn om die nader te bekijken en te overwegen hoe bredere context en analyses dit perspectief kunnen beïnvloeden.