Voor mijn zeldzame

Gelijke zeldzame
Aan de oceaan rond dwalend
Vervolgens door de nare vloed
De aanzienlijke droom
Door levens zag weggespoeld
 

Door deze arbeid behaald
Zonder duisterheid in woorden
Ter bepaling van de feesttijd
Bracht zij het kleinste versje
En voor vermaakshalve
Bracht hij een ander klein versje

Zo wordt door letterkunde
In bewerking voortgaande
De liefde vereert

Voor mijn zeldzame

Jean Pascal Salomez