In het prille morgenlicht, waar de zon haar gouden gloed uitstort over het ontwakende landschap, ontvouwt zich het ritueel van mijn dag. Met een zachte aanraking ontwaakt de machine, mijn poort naar het hedendaagse leven. Als een digitale metgezel, een nieuwsalmanak die symbool staat voor de moderne tijd, begint mijn reis door de virtuele werelden.

Echter, te midden van deze schijnbaar oneindige digitale horizon doemt een schaduw op, een schaduw genaamd oorlog. Voor sommigen een feest van triomf, een bron van welvaart. Maar voor mij, een eenzame pelgrim in deze virtuele wildernis, vertegenwoordigt het een persoonlijke strijd. Mijn gedachten dwalen af naar vervlogen tijden, waar meesters der manipulatie, zoals de Rothschild-familie, als marionettenspelers de dans van oorlog dirigeerden.

De wereld, gehuld in de mantel van conflict, wordt mijn strijdtoneel. Een oorlog die ik voer met mijn woorden, mijn rechten op een eigen mening. In een digitale wereld waar absurditeit en realiteit verstrengeld zijn, roep ik luid: “Oorlog voor ieder is mijn leuze. Wie oorlog zoekt, moet boeten met oorlog.”

De last van deze woorden weegt zwaar op mijn schouders, en soms lijkt het bijna ondraaglijk. Toch vind ik mijn heil in de natuur, waar de hoop op een dag doorschijnt dat de wereld minder bevreemdend zal zijn. Daar droom ik van een tijd waarin we gezamenlijk de lasten van oorlog kunnen torsen.

De reis gaat verder, tussen de digitale binaire cijfers en de rust van natuurlijke harmonie, navigerend door een complexe wereld waarin ik, samen met mijn dierbaren, mijn weg moet vinden. In dit epos van het moderne leven blijft de zoektocht naar evenwicht en begrip een voortdurende queeste.

De odyssee bereikt haar einde te midden van de oorlog, waar het benevelde leven in Europa ons allen in zijn web heeft verstrikt en ons nu dwingt tot vernedering. De overheersing sluipt gestaag onze kant op, als een onvermijdelijke schaduw. Ironisch genoeg plukken we nu de zure vruchten van de oorlogen die we ooit financierden, een karmische afrekening die traag op gang komt.

Misschien ben je er nog niet van op de hoogte, maar het begint met enkele prijsopdrijvende chipjes. Lokale fabrikanten houden nog stand, ondanks de stijgende kosten. De verslaving aan deze bouwstenen blijft in stand. Het lijkt alsof Pepsi weer even Coca-Cola wordt, enzovoort. Een surrealistische dans van verandering in de wereld, waar de realiteit en absurditeit naadloos in elkaar overlopen.

Chips, onzichtbaar voor de Chinezen, dreigen straks de Chinezen onzichtbaar voor ons te maken. Een futuristische dans vermengt zich met de dreiging van oorlog, een onontkoombare realiteit. Star Trek, ooit een futuristische visie, lijkt nu bijna tastbaar. Zo is het ook met oorlog, een eeuwenoud conflict met vernieuwde tactieken.

De wereld blijft verstrikt in oorlogsperikelen, een scenario waarvoor we deels zelf verantwoordelijk zijn.Dans der Chipjes: Een Digitale Revolutie in Oorlogstijd

In de ochtendgloed ontwaakt de dag,
Een wereld verbonden, digitaal en vlug.
Oorlog om chips, een onzichtbaar strijdtoneel,
Vervaagt grenzen en deelnametoernooi speel.

Chips, schakels in deze virtuele dans,
Verborgen, schijnend in elke kans.
Onzichtbaar voor sommigen, een tastbaar feit,
Geopolitieke schaken, een strijd zonder spijt.

Futuristisch drama, eens verbeeld en getoond,
Nu een realiteit die de wereld verdoemd.
Star Trek-niveau, bijna tot het randje gebracht,
Oorlog, een aloude wond, nieuw leven gebracht.

Eeuwenoude tactieken, in nieuwe jasjes gestoken,
Geschiedenis getuigt, de wereld wordt doorbroken.
Azië, bron van innovatie in strijd en pijn,
Westerlingen, besef jouw rol, laat het zijn.

Oorlog, een dans tussen recht en wraak,
Een existentiële vraag waarvoor we ontwaak.
Chipjes, eens triviaal, nu het epicentrum van nood,
Lokale spelers bieden een schijnbare plooi.

Een surrealistische wereld, gevuld met vragen,
In deze digitale revolutie, in elke klagen.
Samen moeten we wegen vinden, een gemeenschappelijk spoor,
In Aloh Alop, Hola Pola, een toekomst die gloort.