Jean-Pascal Salomez
Verwelkte Bloemen van Herinnering Vergeten

Natuur en absurditeit komen samen in Jean-Pascal Salomez’s verkenning van Earth Hour 2024 en de verstoorde relatie tussen mens en milieu. Zijn dadaïstische benadering verwerpt conventionele verwachtingen en omarmt het irrationele, waarbij Earth Hour wordt afgeschilderd als een surrealiteitsexperiment en het schip van Theseus als een metafoor voor verandering zonder identiteitsverlies. De natuurlijke omgeving wordt voorgesteld als een kosmische grap, waar bomen zonder wortels groeien en rivieren omhoog stromen als lachende slangen.

In contrast daarmee staat de melancholie van verwoesting in “De Stille Getuige van Vernietiging”, waar Salomez reflecteert op de vernietigende impact van oorlog op landschappen eens vol leven. Door verwelkte bloemen en rookwolken ziet hij een wereld die zowel letterlijk als figuurlijk in brand staat, waarbij hoop schijnt door kleine daden van mededogen en veerkracht van het leven zelf.

Salomez roept op tot introspectie over de menselijke conditie, geworteld in dadaïstische absurditeiten, waarbij hij de grenzen van realiteit en droom vervaagt. Zijn woorden nodigen uit tot een heroverweging van onze rol als “stipjes op deze aardbol”, om de natuur te koesteren en te beschermen met dezelfde passie en verbeeldingskracht die dadaïsme kenmerken.

Lees Meer

Grapje of Realiteit: De Juridische Dans van Planten en Mensheid in de Internationale Milieurechtbank

Samenvatting:

Het artikel, getiteld “Grapje of Realiteit: De Juridische Dans van Planten en Mensheid in de Internationale Milieurechtbank” vertelt het verhaal van Rusland en Oekraïne die onverwacht voor de Internationale Milieurechtbank worden geroepen vanwege een aanklacht van de natuur. Een recent Japans onderzoek onthult dat gestreste planten luchtgeluiden uitzenden, wat de vraag oproept of planten juridische bescherming zullen eisen. Het voorstel voor een Internationale Milieurechtbank voor Bescherming van Natuur tijdens Conflicten krijgt aandacht, terwijl het artikel “De Ontmanteling van Milieudoelen: Een Vriendelijk Verwijt aan Milieuorganisaties” kritisch kijkt naar milieuorganisaties.

De rechtszaak evolueert wanneer planten vertegenwoordigd door milieujuristen zich voorbereiden op een juridisch gevecht tegen menselijke activiteiten die hun leefomgeving schaden. Wetenschappers getuigen over de communicatie tussen planten, wat leidt tot een groeiende roep om internationale milieuwetten. Milieuorganisaties reageren op kritiek door hun inspanningen te hergroeperen en zich te concentreren op kernwaarden. De wereld kijkt toe hoe de natuur haar recht opeist in de rechtbank, en het artikel eindigt met de vraag of planten zullen slagen in hun strijd om erkenning en bescherming. De uitkomst van dit juridische schouwspel heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor de menselijke relatie met het milieu.

Lees Meer

Grapje of Realiteit: Planten, Hun Stille Roep om een Advocaat?

In het recente artikel “Grapje of Realiteit: Planten, Hun Stille Roep om een Advocaat?” wordt melding gemaakt van recent onderzoek in Japan waaruit blijkt dat planten met elkaar communiceren. De ontdekking van luchtgeluiden die door gestreste planten worden uitgezonden, roept de suggestie op dat planten mogelijk op een dag om bescherming zouden kunnen vragen. De schrijver benadrukt de fascinerende ontdekkingen in bio-akoestiek en speculeert over de diepere waarheid dat planten meer communicatiemiddelen hebben dan eerder werd gedacht.

Daarnaast wordt in het artikel “Pleidooi voor een Duurzame Toekomst: Oprichting van een Internationale Milieurechtbank voor Bescherming van Natuur tijdens Conflicten” de aandacht gevestigd op de verwoestende impact van oorlog op ecosystemen. Het pleidooi voor een Internationale Milieurechtbank wordt gepresenteerd als een ethische plicht in een tijd waarin de ecologische gevolgen van conflicten toenemen. De rechtbank zou de natuur als legitieme belanghebbende erkennen, met als doel milieuschade te onderzoeken en verantwoordelijken te vervolgen, en zou een afschrikkend effect moeten hebben op staten en actoren die de ecologische impact van conflicten negeren.

Tot slot wordt in “De Ontmanteling van Milieudoelen: Een Vriendelijk Verwijt aan Milieuorganisaties” vriendelijk maar kritisch gekeken naar milieuorganisaties. De schrijver wijst op het risico dat deze organisaties, ondanks nobele intenties, verstrikt raken in politieke spelletjes en daarmee hun zuiverheid verliezen. Er wordt opgeroepen tot zelfreflectie en een terugkeer naar de basis van milieubescherming, weg van politieke afleidingen.

Samengevat brengt het artikel over plantencommunicatie een humoristische invalshoek met een serieuze ondertoon, terwijl de pleidooien voor een Internationale Milieurechtbank en kritiek op milieuorganisaties wijzen op de noodzaak van serieuze actie voor het behoud van de natuur.

Lees Meer

Earth Hour 2023: Ode aan de Planeet

In dit artikel wordt op een vrolijke en absurde manier stilgestaan bij het belang van Earth Hour 2023, waarbij wereldwijd voor één uur de lichten worden gedoofd om aandacht te vragen voor onze planeet. De lezers worden opgeroepen om even stil te staan bij de pracht van onze wereld en ons in te zetten voor een duurzame toekomst voor ons allen.

Lees Meer

De vergeten relatie tussen mens en natuur

Dit gedicht benadrukt de relatie tussen mens en natuur, die door de moderne tijd vaak vergeten lijkt te zijn. Het beschrijft de natuur als een bron van wijsheid en leven, die door onze voorouders werd geëerd en gerespecteerd. Het gedicht roept op tot meer bewustzijn en actie om de natuur te beschermen en te behouden, zodat we kunnen blijven genieten van haar schoonheid en wijsheid. Het experimentele gebruik van de dadaïstische stijl geeft het gedicht een uniek en eigenzinnig karakter, waardoor het een beroep doet op de verbeelding van de lezer.

Lees Meer

De naweeën van hun oorlogen

Het lijden dat voortkomt uit oorlogen en de vernietiging van natuurlijke habitats en bronnen, is een existentiële crisis die ons allen treft. Het is een tragisch gevolg van onze menselijke neiging tot geweld en hebzucht, die ons steeds verder verwijderen van de verbondenheid met onze omgeving en onze medemens. Het is van essentieel belang dat we ons bewust worden van de gevolgen van ons handelen en ons verantwoordelijk voelen voor het beschermen van onze aarde en haar bewoners. Het vraagt om een radicale verandering in ons denken en handelen, waarbij we kiezen voor een wereld waarin respect, tolerantie, compassie en duurzaamheid centraal staan. Als we hierin slagen, kunnen we de dreiging van oorlogen en vervuiling overwinnen en bouwen aan een wereld die leefbaar is voor alle mensen en alle andere levensvormen die onze planeet bewonen.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info