Als de zon schuilt
in het donkerte van de nacht
satijnen dromen verstoren
almachtige waarheden gaat vertonen

Al het mooie verbergend
binnen duistere vreemde gewaarwordingen
welke de mens overvallen
die overdag niet mogen zijn

Zoals sluikende demonen
vierende
dat de dag raad
weer overwonnen is

Wanneer overdag bedachte tranen
gedroogd zijn
komt verheerlijking
van het gedachte
als koningen tronen
in die zogenaamde dromen

Steeds bij nacht
deze duisternissen
verbergend

De zielige verheerlijking
van de potentaat zijn
meest verborgene
diepste erectieve spuit

Jean Pascal Salomez

Zielige potentaat