Het leven, een eindeloze zoektocht vol uitdagingen,
Een spiraal van vragen, een doolhof van raadsels en pijn.
We proberen onze grip op de tijd en ons bestaan te verstevigen,
Maar vaak dolen we rond zonder enig idee waarheen.

Het verleden blijft ons achtervolgen, als een monster dat ons beklijft,
En soms beïnvloedt het ons, zonder dat we het kunnen vermijden.
Maar hoe we ons verhouden tot wat achter ons ligt,
Kan ons toekomstige pad bepalen en onze identiteit vormgeven.

We zoeken een zin, een doel in het bestaan,
Maar misschien ligt de kern in het eenvoudigweg zijn, zonder doel of bestemming.
Ons bestaan is als een flits, een momentopname in het universum,
Maar het maakt ons des te kostbaarder, onze uniciteit is onomstotelijk.

Laten we de angst en de twijfel van ons afschudden,
En ons richten op de schoonheid van het leven, omarmen wat ons omringt.
We zijn allemaal verbonden, een deel van een groter geheel,
Dat is wat ons menselijk maakt, dat is wat ons uiteindelijk heelt.