Dark Art (1)

Malafide rukkende klootzakken,
verheerlijken hun spuit,
met kwijlend geil,
met geilend kwijl,
van vereenzaamd kutjesvolk.

Likkende geheim doende kwijlbaarden,
spuiten de erectieve wetenschap,
op het schermbeeld,
van het ultieme genot.

Beheerst controlerend,
achterom kijkend,
ontvangend,
wijl stilte heerst,
wijl zwijgen eert

Uit de spruit plots. -My daddy is a cyberlover!

In dezelfde ruimte,
bevragen blikken kruisend,
het schermbeeld.

Jean Pascal Salomez

Copyright