My daddy is a cyberlover

Malafide rukkende klootzakken
verheerlijken hun spuit
met kwijlend geil
met geilend kwijl
van vereenzaamd kutjesvolk

Likkende geheim doende kwijlbaarden
spuiten de erectieve wetenschap
op het schermbeeld
van het ultieme genot

Beheerst controlerend
achterom kijkend
ontvangend
wijl
stilte heerst
wijl
zwijgen eert

Uit de spruit plots. -My daddy is a cyberlover!

In dezelfde ruimte
bevragen blikken kruisend
het schermbeeld

Jean Pascal Salomez

My daddy is a cyberlover