Categories
Gedichten

Zzzzzzzzzz…

Estimated read time 2 min read

Jean Pascal Salomez neemt ons mee op een reis door de betekenisloze wereld van absurditeit en creativiteit. In dit gedicht omarmt hij de grillige en speelse natuur van het bestaan, waar een paarse giraffe danst op de maan en een kip zonder kop door de modder kruipt. Met kleurrijke en levendige taal daagt hij ons uit om de grenzen van logica te doorbreken en de schoonheid te vinden in het onverwachte. Laat je inspireren door deze ode aan de vrijheid van creativiteit, waarin de regenboog smelt als een ijsje in de zon en de maïskolf huilt om zijn verloren geliefde. Verlies jezelf in de betekenisloosheid van deze wereld en ontdek de eindeloze mogelijkheden die het met zich meebrengt.

Categories
Schrijfsels

Dwarka: Oude stad vol mysteries en spirituele betekenis

Estimated read time 8 min read

Ontdek de mysteries en spirituele betekenis van Dwarka, een van de oudste en heiligste steden van India. Volgens legendes gesticht door Krishna, biedt Dwarka een fascinerende geschiedenis die teruggaat tot de Mahabharata. Verken mogelijke geheimen zoals prehistorische nucleaire oorlogen, buitenaardse interventie en verloren spirituele kennis. Ontdek hoe de ontdekking van Dwarka de wereldreligies zou kunnen beïnvloeden. Lees meer in dit intrigerende artikel.

Categories
Schrijfsels

Onze Verborgen Verbindingen

Estimated read time 7 min read

Ontdek de fascinerende bewijzen die suggereren dat onze oorsprong en bestemming verder reiken dan alleen onze aarde. Dit artikel neemt je mee op een intrigerende reis waarin we verkennen of we afstammen van buitenaardse voorouders en of we misschien wel goddelijke vonken in onszelf dragen. We duiken in de mysteries van ons bestaan en openen onze geest voor de mogelijkheid van kosmische verbondenheid. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven en laat kunstmatige intelligentie ons helpen om deze complexe vraagstukken beter te begrijpen. Bereid je voor op een grensverleggende ontdekkingsreis door het universum van de menselijke existentie.

Categories
Schrijfsels

De mythe van de sterke leider.

Estimated read time 5 min read

In dit artikel wordt de mythe van de sterke leider onderzocht en wordt betoogd dat het een gevaarlijke illusie is. Er is geen objectieve maatstaf om te bepalen wie een sterke leider is, en sterke leiders kunnen ook slecht of dictatoriaal worden. Bovendien is er geen noodzaak voor een sterke leider, aangezien er alternatieve vormen van bestuur zijn, zoals dienend leiderschap, gedeeld leiderschap en evolutionair leiderschap. Deze alternatieven stimuleren groei, samenwerking en betrokkenheid, en nodigen uit tot een rechtvaardigere en duurzamere samenleving. Het is tijd om de mythe van de sterke leider te doorbreken en te streven naar effectief en verantwoordelijk leiderschap.

Categories
Schrijfsels

Zwaaiend met de koffiepot

Estimated read time 7 min read

De revolutie tegen dictatuur en conformiteit heeft een nieuw hoofdstuk geopend, waarin absurde vrijheid triomfeert. In het eerste artikel werd de verstikkende greep van dictators en de alledaagse sleur van conformiteit benadrukt, terwijl het tweede artikel de triomf van vrijheid en creativiteit in het post-revolutionaire tijdperk beschreef. Dit analytische verslag richt zich op de gevolgen van de revolutie en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Hoewel de revolutie een bevrijdende kracht was, moeten we waken voor willekeur en anarchie. Vrijheid vereist een delicate balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, en het is aan individuen om deze balans te bewaken. De revolutie markeert een keerpunt in de geschiedenis, waarin de moed en creativiteit van individuen de ware helden zijn. Dit verslag roept op tot duurzame vrijheid, waarin individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Over het geheel genomen bieden de drie artikelen een inspirerend en provocerend perspectief op de revolutie tegen dictatuur en conformiteit. Ze dagen de lezers uit om anders te denken, hun verbeeldingskracht te gebruiken en hun eigen bijdrage te leveren aan het scheppen van een wereld waarin vrijheid en zelfexpressie zegevieren.

Categories
Schrijfsels

Dictators

Estimated read time 10 min read

Waarom werken dictaturen samen met het Kremlin van Poetin? Een mogelijke verklaring is dat ze een gemeenschappelijke vijand hebben in het Westen, dat wordt gezien als een bedreiging voor hun soevereiniteit en legitimiteit. Het Kremlin biedt politieke steun, economische hulp, militaire bijstand en diplomatieke bescherming, en respecteert hun nationale belangen en legitimiteit. Een andere verklaring is dat ze een gemeenschappelijk belang hebben in het behoud van hun macht, en het Kremlin levert wapens, technologie, inlichtingen en propaganda om hun repressieapparaat te versterken en verkiezingen te manipuleren. Dit heeft gevolgen voor de democratie en mensenrechten wereldwijd, en democratische landen moeten hierop reageren.

Categories
Fictief

Wij zijn gelukkig. Wij zijn ongelukkig. Wij zijn dada.

Estimated read time 4 min read

Het artikel beschrijft een dystopische toekomst waarin Rusland de wereld heeft overwonnen en een rode bal heeft gemaakt van de aarde. In deze wereld zijn de grenzen tussen kunst en realiteit vervaagd, en zijn mensen apathisch en zonder richting. Toch ontstaat er een nieuwe beweging van dadaïstische creativiteit die zich verzet tegen het regime van Rusland. Ondanks de onderdrukking blijft de geest van creativiteit smeulen en biedt hoop op een nieuwe wereld waarin de vrije geest triomfeert over de onderdrukking van Rusland.

Categories
Schrijfsels

De paradox van het bewust zijn

Estimated read time 8 min read

De paradox van het bewustzijn is een van de meest fundamentele en mysterieuze aspecten van het menselijk bestaan. Het lijkt alsof er twee onverenigbare domeinen bestaan: het domein van de objectieve wetenschap en het domein van de subjectieve ervaring. Het eerste domein is openbaar en toegankelijk voor iedereen, terwijl het tweede domein privé is en alleen toegankelijk is voor de persoon die het ervaart. Er zijn verschillende mogelijke antwoorden op deze paradox, maar geen daarvan is volledig bevredigend of overtuigend. De filosofie van de fenomenologie stelt voor om de paradox op te lossen door te erkennen dat er geen paradox is. Er is geen tegenstelling tussen objectiviteit en subjectiviteit, tussen wetenschap en ervaring, tussen brein en bewustzijn. Er is alleen sprake van verschillende perspectieven of niveaus van beschrijving van dezelfde realiteit die we ervaren als een samenhangend geheel. De fenomenologie benadrukt het belang van onze eigen ervaring als het vertrekpunt voor elke beschrijving en analyse van de werkelijkheid en kan helpen om de paradox van het bewustzijn beter te begrijpen.

Categories
Schrijfsels

Hoe je jezelf kunt zien als een deel van het universum

Estimated read time 7 min read

Dit artikel gaat over de verschuiving van het antropocentrische perspectief naar het kosmocentrische perspectief, waarbij de mens niet langer het middelpunt van het universum is, maar deel uitmaakt van een groter geheel. Deze kosmocentrische visie heeft ons begrip van onszelf en ons bestaan opnieuw gevormd en ons geleerd dat we verantwoordelijkheid dragen voor het behoud van onze planeet en alles wat daarop leeft. Het artikel bespreekt ook hoe we onze visie en missie kunnen formuleren en communiceren op een heldere en begrijpelijke manier.

Categories
Schrijfsels

Het creëren van onze werkelijkheid: tussen constructivisme en idealisme

Estimated read time 10 min read

Dit artikel verkent de filosofische concepten van constructivisme en idealisme en hoe ze onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden. Terwijl het constructivisme stelt dat onze werkelijkheid een subjectieve constructie is die afhangt van ons bewustzijn en onze interpretaties, gaat het idealisme nog een stap verder door te stellen dat de werkelijkheid zoals we die ervaren niet losstaat van ons bewustzijn, maar daar juist door wordt gevormd. De tekst onderzoekt de implicaties van deze visies voor onze mogelijkheid om onze werkelijkheid te beïnvloeden en te veranderen. Of we nu goden zijn of niet, laten we ons blijven inzetten voor groei en ontwikkeling, en ons altijd bewust blijven van onze plaats in de wereld.