Gevangenissen als Symbool van Onderdrukking in een Anarchistisch Perspectief

In een wereld waarin politieke machten de sociale structuren in stand proberen te houden en economische ongelijkheid leidt tot nog meer uitbuiting, is het nochtans tijd om een radicaal andere koers te varen. Als we doorgaan met het tolereren van het korten van uitkeringen en andere maatregelen die mensen in armoede duwen, dreigt een dystopische voorspelling werkelijkheid te worden: gevangenissen als symbolen van staatsonderdrukking.

In een tijd van mondiale onrust en toenemende sociale ongelijkheid rijst de vraag waarom regeringen ervoor kiezen om hun volk te korten op essentiële voorzieningen, terwijl ze tegelijkertijd miljarden uitgeven aan oorlogen en militaire interventies. Voor België, een land dat voorheen bekend stond om zijn neutraliteit en vredesinspanningen, is dit een pijnlijke paradox die niet genegeerd kan worden.

De recente trend van bezuinigingen op sociale programma’s en het korten van uitkeringen heeft een verwoestende impact gehad op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Gezinnen worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl essentiële diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs worden uitgehold. Het lijkt erop dat de Belgische regering haar eigen burgers in de steek laat, terwijl ze haar middelen besteedt aan militaire avonturen in verre landen.

De vraag is waarom. Waarom zou een regering ervoor kiezen om haar eigen volk te verwaarlozen ten gunste van buitenlandse interventies? Het antwoord ligt diep ingebed in de structuren van macht en belangen die ons politieke systeem beheersen. Het is een verhaal van geopolitieke belangen, economische macht en de invloed van de militair-industriële complexen.

Anarchisten, die het huidige systeem van hiërarchische macht en autoriteit in twijfel trekken, zien dit als een duidelijk voorbeeld van het falen van de staat. Door haar prioriteiten te stellen bij militaire avonturen en economische expansie, verraadt de Belgische regering de belangen van haar eigen bevolking. Het bloed dat aan haar handen kleeft, is niet alleen het gevolg van directe militaire interventies, maar ook van het verwaarlozen van de sociale noden en het welzijn van haar burgers.

Deze voorspelling komt voort uit de analyse van anarchistische denkers die de relatie tussen armoede, sociale onderdrukking en de machtsdynamiek van de staat hebben bestudeerd. Anarchistische filosofen zoals Emma Goldman en Peter Kropotkin hebben betoogd dat armoede niet inherent is aan menselijke samenlevingen, maar het gevolg is van kapitalistische systemen die de rijken verrijken ten koste van de armen.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt deze visie. Een studie gepubliceerd in het Journal of Economic Inequality toonde aan dat economische ongelijkheid niet alleen schadelijk is voor degenen aan de onderkant van de samenleving, maar ook de sociale cohesie en het welzijn van de gehele samenleving ondermijnt (Bartels & Johnston, 2015).

Een ander onderzoek, uitgevoerd door sociologen aan de Universiteit van Oxford, onderzocht de relatie tussen armoede en criminaliteit in verschillende samenlevingen. De studie concludeerde dat sociale ongelijkheid en gebrek aan sociale steunsystemen de kans op criminaliteit kunnen vergroten, vooral onder de meest gemarginaliseerde gemeenschappen (Wilkinson & Pickett, 2009).

Bovendien erkent de anarchistische analyse dat het gevangenissysteem zelf een instrument is van staatsgeweld en sociale controle. Gevangenissen dienen niet alleen als strafinrichtingen, maar ook als middel om dissidentie en verzet te onderdrukken. In een anarchistische samenleving zouden gevangenissen overbodig zijn, omdat de oorzaken van criminaliteit, zoals economische ongelijkheid en sociale uitsluiting, zouden worden aangepakt door middel van collectieve actie en gemeenschapsgerichte oplossingen.

Als samenleving moeten we streven naar de afschaffing van het kapitalistische systeem dat armoede en ongelijkheid in stand houdt, en streven naar een radicaal nieuwe wereld gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dit vereist een fundamentele herstructurering van onze economische en sociale systemen, waarbij de macht wordt gedecentraliseerd en in handen wordt gegeven van de gemeenschappen zelf.

Referenties:

 • Bartels, L.M., & Johnston, C.D. (2015). Income Inequality, Political Inequality, and Political Polarization. Journal of Economic Inequality, 13(3), 309-327.
 • Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger. Bloomsbury Press.

Eventjes DaDa tussendoor

In een wereld van zwevende roze olifanten en dansende theekopjes, verliest de Belgische regering dus haar grip op de realiteit. Terwijl de klokken van de tijd achteruit tikken en de regenboogkleuren van bureaucratie vervagen, lijkt de staat te dwalen in een absurde droom.

Het korten van uitkeringen wordt een kluchtig schouwspel, waarin de politici zich verkleden als clowns en jongleren met cijfers als circusartiesten. Ondertussen marcheren de legers van het surrealisme door de straten, terwijl de belastingbetalers betoverd worden door illusies van macht en controle.

In deze droomachtige wereld worden miljarden euro’s weggeblazen naar oorlogsgebieden als zeepbellen in de wind. De regering lijkt te zweven op de melodieën van een valse fluitist, terwijl de maatschappij langzaam uit elkaar valt als een kaartenhuis in een storm.

Maar te midden van deze chaos, gloort er een sprankje hoop. Een bont gezelschap van rebellen en dromers komt samen om de absurditeit van de status quo te omarmen. Samen dansen ze op de puinhopen van de oude wereld, en smeden ze een nieuwe realiteit uit de dromen van morgen.

Want in deze wereld is niets wat het lijkt, en alles is mogelijk. Dus laten we onze handjes vasthouden en samen de sprong wagen in het onbekende duister, waar de grenzen van de verbeelding vervagen en de kleuren van de revolutie schitteren als een regenboog na de storm.


Een Filosofisch-Anarchistische Reflectie op Gevangenissen: De Weg naar Emancipatie

In een wereld doordrenkt van hiërarchieën en controlemechanismen, vormen gevangenissen niet alleen fysieke structuren, maar ook symbolen van onderdrukking en sociale ongelijkheid. Vanuit een filosofisch-anarchistisch perspectief is het bestaan van gevangenissen een directe weerspiegeling van de mislukkingen van een samenleving die gebaseerd is op hiërarchische machtssystemen.

Anarchistische filosofieën, geïnspireerd door denkers zoals Emma Goldman en Mikhail Bakunin, stellen de inherente immoraliteit van het strafsysteem en het concept van gevangenschap in vraag. Ze betogen dat het idee van straf en controle intrinsiek verbonden is met de staat, die haar macht over individuen uitoefent door middel van repressieve instellingen zoals gevangenissen.

Een filosofisch-anarchistische benadering pleit voor de emancipatie van individuen en de decentralisatie van macht. Het gelooft in de intrinsieke goedheid van de mensheid en streeft naar een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal staan. Gevangenissen worden gezien als een symbool van de onderdrukking van de staat en dienen te worden afgeschaft ten gunste van meer humane en rechtvaardige alternatieven.

De weg naar emancipatie impliceert het heroverwegen van onze opvattingen over criminaliteit, straf en rechtvaardigheid. In plaats van te focussen op vergelding en repressie, pleit de filosofisch-anarchistische benadering voor herstelrecht en gemeenschapsgerichte oplossingen. Dit omvat het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van criminaliteit, zoals sociale ongelijkheid en economische uitbuiting, en het creëren van een samenleving waarin individuen worden ondersteund en aangemoedigd om te gedijen.

Door het invoeren van alternatieve benaderingen zoals restorative justice en community-based corrections, kunnen we de weg effenen naar een wereld zonder gevangenissen. Een wereld waarin de mensheid haar volledige potentieel kan realiseren, vrij van de ketenen van onderdrukking en controle.

Referenties:

Goldman, E. (1910). Anarchism and Other Essays. Link, Bakunin, M. (1873). Statism and Anarchy. Link


In conclusie

Anarchie voor Dummies: Een Simpele Uitleg Voor De Doodgewone Burgers

Oké meute, stel je een wereld voor zonder bazen, regeringen of politieagenten die je vertellen wat je moet doen. In zo’n wereld draait alles om vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Dat is waar anarchie over gaat.

In een anarchistische samenleving nemen mensen zelf beslissingen over hun leven. Er zijn geen grote bazen die je vertellen wat je moet doen op je werk. In plaats daarvan werken mensen samen en nemen ze samen beslissingen. Iedereen heeft evenveel te zeggen, dus niemand is de baas over een ander.

En weet je wat nog meer cool is? Er zijn geen regeringen die je vertellen wat je wel en niet mag doen. Geen politici die de baas spelen. Mensen organiseren zichzelf in gemeenschappen en nemen samen beslissingen over belangrijke dingen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid.

Maar wacht even, betekent anarchie dat het een complete chaos is? Nee hoor! In feite is het tegenovergestelde waar. Mensen respecteren elkaars vrijheid en rechten. Er zijn afspraken en regels, maar die worden samen besloten en iedereen houdt zich eraan omdat ze begrijpen waarom ze belangrijk zijn.

Dus, samengevat, anarchie draait om vrijheid, gelijkheid en samenwerking. Het is een wereld waarin mensen voor elkaar zorgen en samenwerken zonder dat er grote bazen of regeringen nodig zijn. Het is eigenlijk best wel cool, toch?

Aldus. Het streven naar een wereld zonder gevangenissen in een anarchistische samenleving is niet alleen een visionaire utopie, maar ook een concreet haalbaar doel, nogmaals, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek, zoals uitgevoerd door criminologen en sociaalwetenschappers, toont aan dat de dieperliggende oorzaken van criminaliteit, zoals armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting, nauw verbonden zijn met het bestaan van gevangenissen (zie bijvoorbeeld Sampson & Laub, 1993; Mauer & Chesney-Lind, 2002).

Een focus op preventie, herstel en gemeenschapsgerichte oplossingen blijkt effectiever te zijn in het verminderen van criminaliteit dan traditionele strafrechtelijke benaderingen (zie bijvoorbeeld Sherman et al., 1997; Clear et al., 2016).

Door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen kunnen we niet alleen de dieperliggende oorzaken van criminaliteit aanpakken, maar ook een samenleving bevorderen waarin mensen worden ondersteund en aangemoedigd om te gedijen (zie bijvoorbeeld Wilkinson & Pickett, 2009; Kawachi & Kennedy, 1997).


Stel je voor dat je opgroeit in een buurt waar criminaliteit veel voorkomt. Je vrienden en familieleden zijn misschien betrokken bij kleine overtredingen of zelfs ernstige misdaden. Dit is een voorbeeld van hoe het pad naar criminaliteit kan beginnen.

Maar wacht even, betekent dit dat je gedoemd bent om een crimineel te worden? Absoluut niet! Er zijn veel keerpunten in het leven waarop je andere keuzes kunt maken. Misschien krijg je steun van een mentor, vind je een baan die je voldoening geeft, of ontdek je een passie waar je je op kunt richten.

Dit is waar het onderzoek over gaat: hoe mensen zich ontwikkelen en veranderen gedurende hun leven, vooral als het gaat om criminaliteit. Onderzoekers hebben ontdekt dat factoren zoals familie, vrienden, onderwijs en werk allemaal een rol spelen in het bepalen van welk pad iemand volgt.

Maar het goede nieuws is dat deze paden niet vastliggen. Met de juiste ondersteuning en kansen kunnen mensen zichzelf opnieuw uitvinden en een positieve richting inslaan. Dit is waar programma’s voor rehabilitatie en herstelrecht een belangrijke rol kunnen spelen, door mensen te helpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden en het opbouwen van een betere toekomst.

Dus, hoewel misdaad in de maak kan zijn, is het nooit te laat om een andere weg in te slaan. Met de juiste steun en kansen kunnen mensen hun leven transformeren en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Het streven naar een wereld zonder gevangenissen vereist een radicale verschuiving in ons denken en handelen, weg van straffen en isoleren, naar ondersteuning en verbondenheid. Met deze wetenschappelijke bevindingen als leidraad, kunnen we collectief werken aan een rechtvaardigere toekomst waarin vrijheid en rechtvaardigheid de norm zijn, en waar gevangenissen slechts een herinnering zijn aan een verleden dat we zijn ontgroeid.

Referenties:

 1. Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life. Harvard University Press12
 2. Mauer, M., & Chesney-Lind, M. (2002). Invisible Punishment: The Collateral Consequences of Mass Imprisonment. The New Press34
 3. Sherman, L. W., et al. (1997). Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising. National Institute of Justice56
 4. Clear, T. R., et al. (2016). Community Justice: An Emerging Field. Routledge78
 5. Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger. Bloomsbury Press910
 6. Kawachi, I., & Kennedy, B. P. (1997). Socioeconomic Determinants of Health: Health and Social Cohesion: Why Care About Income Inequality? BMJ, 314(7086), 1037-10401112

Het is dus belangrijk op te merken dat de vraag of anarchie mogelijk is, afhangt van de interpretatie van wat anarchie precies betekent en hoe het zou worden geïmplementeerd. Anarchie wordt vaak begrepen als een samenleving zonder formele hiërarchieën, waar individuen vrij zijn om hun eigen keuzes te maken en waar sociale orde wordt gehandhaafd door middel van vrijwillige samenwerking en afspraken.

Dat gezegd hebbende, hier zijn 50 redenen waarom sommigen denken dat anarchie niet mogelijk is in de huidige samenlevingen:

 1. Culturele en sociale diversiteit kan leiden tot uiteenlopende opvattingen over hoe een anarchistische samenleving eruit zou moeten zien.
 2. Historische precedenten van geweld en wanorde in periodes van sociale revolutie.
 3. Afhankelijkheid van infrastructuur en technologie die gecentraliseerde systemen vereist.
 4. Menselijke neiging tot het zoeken naar leiderschap en autoriteit in tijden van crisis.
 5. Bestaande economische structuren en de macht van bedrijven en financiële instellingen.
 6. De behoefte aan regelgeving en wetshandhaving om misdaad en overtredingen te voorkomen.
 7. Verschillende opvattingen over eigendomsrechten en de verdeling van middelen.
 8. De uitdagingen van het beheren van openbare goederen en het voorkomen van ‘free rider’-problemen.
 9. Beperkte middelen en de noodzaak van planning en coördinatie om aan de behoeften van de samenleving te voldoen.
 10. Ongelijkheid in toegang tot kennis en informatie.
 11. De invloed van geopolitieke factoren en internationale betrekkingen.
 12. Verdeling van macht en invloed binnen groepen en gemeenschappen.
 13. De behoefte aan bescherming tegen externe bedreigingen en veiligheidsrisico’s.
 14. Het voorkomen van misbruik en uitbuiting zonder duidelijk gedefinieerde autoriteit.
 15. Verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en de rol van strafrechtelijk systeem.
 16. Onderwijs en sociale normen die bepaalde gedragspatronen bevorderen.
 17. Sociale druk en conformiteit binnen groepen.
 18. Psychologische factoren zoals angst voor onzekerheid en risico’s.
 19. De noodzaak van planning en coördinatie bij het omgaan met natuurrampen en noodsituaties.
 20. Behoefte aan expertise en specialisatie in complexe industrieën en dienstensectoren.
 21. Verdeling van arbeid en taken in een georganiseerde samenleving.
 22. Bescherming van individuele rechten en vrijheden.
 23. Risico van fragmentatie en conflict tussen verschillende groepen en individuen.
 24. Economische ongelijkheid en de impact ervan op de sociale orde.
 25. Impact van globalisering en internationale handel op lokale gemeenschappen.
 26. Behoefte aan diplomatie en onderhandeling in internationale betrekkingen.
 27. Beperkingen van de menselijke aard, inclusief egoïsme en hebzucht.
 28. De complexiteit van sociale interacties en netwerken.
 29. Het vermogen van kleine groepen of individuen om macht te consolideren ten koste van anderen.
 30. Behoefte aan institutionele mechanismen voor geschillenbeslechting en conflictbeheersing.
 31. Risico van manipulatie en misbruik van macht.
 32. De invloed van sociale en culturele normen op individueel gedrag.
 33. Invloed van externe factoren zoals klimaatverandering en natuurrampen op sociale stabiliteit.
 34. Het belang van sociale cohesie en solidariteit in tijden van crisis.
 35. Behoefte aan sociale ondersteuningssystemen voor kwetsbare individuen.
 36. Risico van externe inmenging in de interne aangelegenheden van gemeenschappen.
 37. De rol van onderwijs bij het bevorderen van kritisch denken en burgerschap.
 38. De invloed van massamedia en reclame op attitudes en gedrag.
 39. Veranderingen in de demografie en bevolkingssamenstelling.
 40. Impact van migratie en vluchtelingenstromen op sociale cohesie.
 41. Verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en ethiek binnen de samenleving.
 42. Het belang van gemeenschapsnormen en -regels bij het handhaven van sociale orde.
 43. De rol van religie en spirituele overtuigingen in het vormgeven van waarden en gedrag.
 44. Behoefte aan collectieve actie bij het aanpakken van gemeenschappelijke problemen.
 45. De invloed van politieke ideologieën en partijpolitiek op besluitvorming.
 46. Het belang van leiderschap en besluitvormingsmechanismen in crisissituaties.
 47. De rol van intellectuele eigendomsrechten bij het bevorderen van innovatie en creativiteit.
 48. Het belang van vrijwillige samenwerking en collectieve actie in een georganiseerde samenleving.
 49. Het vermogen van sociale bewegingen en activisme om sociale verandering teweeg te brengen.
 50. Behoefte aan sociale controle en beperkingen op individueel gedrag.

Dat gezegd hebbende, hier zijn 50 redenen waarom sommigen denken dat anarchie wel mogelijk is in de huidige samenlevingen:

 1. Het bestaan van zelforganiserende gemeenschappen en collectieven die zonder hiërarchie functioneren.
 2. Opkomst van horizontale besluitvormingsstructuren in sociale bewegingen en activistische groepen.
 3. Groeiende interesse in anarchistische filosofieën en praktijken binnen alternatieve en radicale kringen.
 4. Succesvolle voorbeelden van anarchistische samenlevingen in de geschiedenis, zoals de anarchistische collectieven tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
 5. Opkomst van technologische middelen die de behoefte aan centrale autoriteit verminderen, zoals blockchain-technologieën.
 6. Toenemende erkenning van de beperkingen van het huidige politieke systeem en de roep om meer directe democratie.
 7. Sterke nadruk op individuele vrijheid en autonomie in hedendaagse samenlevingen.
 8. Opkomst van deeleconomieën en peer-to-peer-netwerken die op basis van gelijkheid en wederkerigheid opereren.
 9. Groeiende kritiek op de rol van de staat en het kapitalisme in het handhaven van sociale ongelijkheid en onderdrukking.
 10. Toenemende experimenten met gemeenschapsgerichte oplossingen voor sociale problemen, zoals buurtcomités en zelfbeheerde collectieven.
 11. Heropleving van interesse in lokale, gedecentraliseerde vormen van bestuur, zoals gemeenschapsraden.
 12. Groeiende afwijzing van autoritaire en hiërarchische structuren in zowel politiek als bedrijfsleven.
 13. Toenemend bewustzijn van de ecologische en sociale vernietiging veroorzaakt door het kapitalisme en de staat.
 14. Opkomst van sociale bewegingen die pleiten voor radicale verandering en een breuk met bestaande machtsstructuren.
 15. Erkenning van de kracht van collectieve actie en solidariteit in het bereiken van sociale verandering.
 16. Groeiende participatie in directe acties en protesten tegen overheidsbeleid en bedrijfspraktijken.
 17. Opkomst van alternatieve vormen van onderwijs die nadruk leggen op kritisch denken, samenwerking en gemeenschapsvorming.
 18. Toenemende diversiteit en inclusiviteit binnen anarchistische bewegingen, met aandacht voor intersectionaliteit en sociale rechtvaardigheid.
 19. Succesvolle voorbeelden van anarchistische praktijken in crisis- en rampgebieden, zoals mutual aid-netwerken.
 20. Groeiende steun voor basisinkomens en andere vormen van sociale zekerheid die de afhankelijkheid van de staat verminderen.
 21. Opkomst van lokale voedselcoöperaties en gemeenschappelijke tuinen die voedselsoevereiniteit bevorderen.
 22. Toenemende zorgen over surveillance en privacy, wat leidt tot interesse in decentrale technologieën en encryptie.
 23. Groeiende populariteit van anti-autoritaire kunstvormen en culturele expressie die de status quo uitdagen.
 24. Toenemende erkenning van de rol van vrouwen en LGBTQ+-personen in anarchistische bewegingen en het belang van gendergelijkheid.
 25. Opkomst van alternatieve economische modellen, zoals de circulaire economie en deeleconomie, die de nadruk leggen op gemeenschapsbetrokkenheid en duurzaamheid.
 26. Succesvolle voorbeelden van anarchistische zelforganisatie in crisissituaties, zoals na natuurrampen.
 27. Toenemende erkenning van de inheemse perspectieven en praktijken die gemeenschapsgericht en niet-hiërarchisch zijn.
 28. Groeiende interesse in permacultuur en regeneratieve landbouwpraktijken die duurzaamheid en gemeenschapsbetrokkenheid bevorderen.
 29. Opkomst van alternatieve vormen van conflictbemiddeling en herstelrecht die gemeenschapsgericht zijn en de nadruk leggen op verzoening en genezing.
 30. Groeiende kritiek op de macht van grote bedrijven en multinationals, wat leidt tot oproepen tot decentralisatie en lokale autonomie.
 31. Opkomst van sociale bewegingen zoals de Black Lives Matter-beweging en de inheemse rechtenbewegingen, die pleiten voor radicale verandering en sociale rechtvaardigheid.
 32. Toenemende erkenning van de rol van kunst en cultuur in het bevorderen van sociale verandering en het uitdagen van bestaande machtsstructuren.
 33. Opkomst van alternatieve vormen van onderwijs en kennisdeling, zoals vrijescholen en hackerspaces, die nadruk leggen op zelfsturing en peer-to-peer-leren.
 34. Groeiende interesse in anarchistische principes binnen de academische wereld, met onderzoek naar onderwerpen als anarchistische geografie en feministische anarchisme.
 35. Toenemende populariteit van alternatieve media en onafhankelijke journalistiek die de nadruk leggen op democratische toegang tot informatie en decentralisatie van nieuwsbronnen.
 36. Opkomst van online platforms en netwerken die peer-to-peer-interactie en samenwerking bevorderen, zonder tussenkomst van centrale autoriteiten.
 37. Toenemende erkenning van de rol van arbeiders zelfbeheerde bedrijven en coöperaties in het bevorderen van economische democratie en arbeiderscontrole.
 38. Groeiende interesse in directe democratie en basisdemocratische praktijken als alternatief voor representatieve democratie en hiërarchische structuren.
 39. Opkomst van gemeenschapsgerichte gezondheidszorginitiatieven die de nadruk leggen op preventie, zelfmanagement en toegang voor iedereen.
 40. Groeiende steun voor burgerinitiatieven en grassroots-organisaties die zich inzetten voor lokale autonomie en democratische besluitvorming.
 41. Toenemende adoptie van duurzame en gemeenschapsgerichte bouwpraktijken die de nadruk leggen op lokaal vakmanschap en milieuvriendelijke materialen.
 42. Opkomst van alternatieve vormen van energieproductie en -distributie, zoals gemeenschapsgerichte zonne- en windenergieprojecten.
 43. Groeiende erkenning van de rol van protest en directe actie als middelen om sociale verandering te bewerkstelligen en machtsstructuren uit te dagen.
 44. Toenemende interesse in alternatieve vormen van transport, zoals fietsdelen en gedeelde mobiliteit, die de nadruk leggen op duurzaamheid en gemeenschapsbetrokkenheid.
 45. Opkomst van participatieve budgettering en gemeenschapsgerichte planning als manieren om de macht van lokale gemeenschappen te vergroten en democratische besluitvorming te bevorderen.
 46. Groeiende steun voor culturele en artistieke initiatieven die de nadruk leggen op creativiteit, expressie en gemeenschapsbetrokkenheid.
 47. Toenemende aandacht voor de rechten van dieren en ecologische rechtvaardigheid als integraal onderdeel van anarchistische filosofieën en praktijken.
 48. Opkomst van alternatieve vormen van valuta en uitwisselingssystemen, zoals lokale munten en tijdbanken, die de nadruk leggen op wederkerigheid en gemeenschapsbetrokkenheid.
 49. Groeiende steun voor immigrantenrechten en solidariteit met vluchtelingen als onderdeel van een bredere beweging voor sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.
 50. Toenemende erkenning van de rol van culturele diversiteit en inclusiviteit in het bevorderen van sociale cohesie en het uitdagen van hegemoniale machtsstructuren.