Crimi Clowns Masker Horror

Wie zal hen verbrijzelen,
Terwijl men bemerkt,
Het welk van God zelf gegeven is.

Waar ze te ver gaan,
Moet hij ze berijden en overwinnen,
De begeerten van de menselijke natuur
Om ze zo te matigen.

Tot hier en niet verder,
Als de grond van onze behoudenis.
Evenwel leert het ons niet,
Dat die schuldbetaling nodig is
Om van zonde verlost te worden.

Men voelt lichtelijk,
Hoe ondoenlijk het is
Om de duivel op het spoor te volgen,
Terwijl de rechte lijn verwijderd wordt,
Met verbazing op eenzame wegen.

Het lijkt de waarheid te zijn,
Hoe mooi het zonderling luidt,
Voor hen die weetgierig zijn,
Bovenal misleiding van de minderen.

Jean Pascal Salomez

Copyright