“In de waanzinnige choreografie van het leven, waar gedachten dansen als dronken penseelstreken op het canvas van bewustzijn, ontvouwt zich de eindeloze ontdekkingsreis in de krankzinnigheid van de menselijke aard.

In het stille vertrek van mijn gedachten ontvouwt zich een symfonie van betekenisloosheid, een notenbalk gevuld met de ogenschijnlijke willekeur van het leven. Hier, in de krochten van mijn bewustzijn, ben ik een denker, een zwerver door de tuinen van filosofie en reflectie.

Mijn reis begint met een zoektocht naar betekenis in een wereld die niet slechts danst, maar soms roekeloos struikelt op de chaotische tonen van het Niets. De tragiek van actuele oorlogen werpt een schaduw over mijn contemplatieve pad, en mijn gedachten doorkruisen de frontlinies waar menselijke wanhoop de overhand heeft. Mijn medelijden weerklinkt als een zachte melodie in de achtergrond van deze dystopische symfonie.

Chinezen, Noord-Koreanen, Russen, Oekraïners, Palestijnen, Joden, Indiërs, Pakistanen, enzovoort werpen hun schaduw op mijn contemplatieve pad. De geschiedenis van deze regio weeft zich als een draad door mijn gedachten, en ik vraag me af hoe geopolitieke dansen en dynastieën een rol spelen in de symfonie van menselijke relaties. De echo van hun worstelingen resoneert met de universele strijd om vrijheid en waardigheid.

Opiumoorlogen en de farmaceutische wereld betreden mijn gedachten als personages in een complex drama, waar de roekeloze zoektocht naar macht de mensheid verslindt. De link tussen conflicten, opiumproductie en de eindeloze dorst naar farmaceutische macht schildert een tragisch tableau van menselijke zwakheden en wereldwijde manipulaties. Visionair gedachtegoed weeft zich hier in, een waarschuwing dat deze complexe dans ons naar de afgrond van een wereldoorlog kan leiden.

Psychoanalyse en dadaïsme verschijnen als reisgezellen op mijn contemplatieve pad. De diepe duik in het menselijk psyche, bekeken door de lens van Freud en de wilde penseelstreken van Dada, onthult een surrealistisch landschap van gedachten en emoties. Hier ontstaat een visionair denken, een oproep tot een revolutie in ons begrip van menselijke complexiteit en samenlevingsdynamiek.

Te midden van deze denkbeeldige odyssee klinkt de triomf van liefde en weerbaarheid als een verheffende melodie, maar nu doordrenkt met de urgente noodzaak om weerstand te bieden aan de opkomende duisternis. Mijn gedachten dwalen door de rijke akkoorden van persoonlijke strijd en groei, en ik besef dat elke noot een deel is van een universele symfonie van menselijke ervaring.

Collectieve verantwoordelijkheid en maatschappelijke schuldbekentenis vormen de climax van mijn mijmeringen. De erkenning dat we, als medereizigers op deze aardbol, de auteurs zijn van ons gezamenlijke verhaal, doet me nadenken over de betekenis van solidariteit en gezamenlijke actie. In deze gedachten ontstaat de hoop op een wereld waarin de symfonie van samenwerking triomfeert over de dissonantie van verdeeldheid.

In de stilte van mijn denken weef ik deze diverse thema’s samen tot een verhaal van reflectie en mijmeringen. De conversatie, als een kunstzinnige symfonie, weerklinkt in de krochten van mijn bewustzijn, en ik blijf een zwerver, gedreven door de onophoudelijke drang om de diepten van het menselijk denken te verkennen. En te midden van deze mijmeringen gloort gedachtegoed dat ons uitnodigt om de toekomst met open ogen tegemoet te treden, zodat we niet blindelings struikelen in de duisternis van een onzekere wereld.Dwaaltocht der Gedachten

In het waanzinnige weefsel van de tijd, een reis van dwaze gedachten,
Een jaar ontvouwt, als een surrealistische nachtmerrie, ontkracht.
Van januari’s chaos tot december’s gekte,
Een dans, een eeuwigdurende vergetelheid.

Januari’s adem, koud en knotsgek,
Gezinsleven ontvouwt, een avontuur vol gebrek.
Dynamiek van dagen, absurditeit in elke snit,
Dieper graven in de nonsens van gezinswit.

April bloeit, waanzin manifesteert,
LeNeMaDo’s pad, waar liefde balanceert, absurd genoeg.
Wetenschap en filosofie hand in hand,
Ouder zijn, een evolutie, een veranderend verband, te maf.

Zomerse maanden, dadaïstisch speelveld,
Diep duiken in de nonsens van de psyche, waar het onbewuste smelt.
Een absurde reis, langs gedachten als een doldwaze stroom,
Symbolen ontrafeld, als een dadaïstische droom.

Oktober tot december, een synthese van het absurd zijn,
Een waanzinnig geheel, samengevoegd tot fijn.
Gezin, groei, wetenschap, licht,
Een samenhangend absurdum, in het jaaroverzicht.

De pen danst als een dronken penseel, op het canvas van mijn waanzin,
Een schrijver diep in de absurde ziel wil prikken, zonder zin.
Een reis door de gekte, geen normaal verslag,
Een odyssee, een filosofische tocht, zonder vlag.

Het jaar sluit af, niet met slotakkoorden vast,
Maar met het besef, de reis is eindeloos, krankzinnig en vast.
Gedachten als nachtmerries, absurd helder en altijd verward,
Een eindeloze ontdekkingsreis, in de waanzin van de menselijke aard.“Moge het nieuwe jaar zich ontvouwen als een prachtig boek, waarin elke bladzijde gevuld is met momenten van vreugde, groei en liefde. Een inspirerende reis toegewenst, vol verrassende wendingen en verrijkende ervaringen. Gelukkig nieuwjaar!”

Jean Pascal Salomez