Guardian

Oorspronkelijk volkomen zelfgenoegzaam
Narcistisch libinaal egoïsme beschermt
Het nog hulpeloze kind

Het nauwelijks te onderscheiden object
Het vaak onbewust geregistreerde
Het gelijkenisje met loeder

Het vindt seksuele overschatting van objecten opmerkelijk

Wezenlijk afhankelijk narcistisch libido
Eigenlijk niet te beminnen, nooit, nooit, nooit
Maar blijkbaar is er geen ontkomen aan

We hebben objecten nodig
We moeten beminnen

Van egoïsme en zelfliefde doordrongen,
Beschermt het kind dat nog hulpeloos was.
Een object nauwelijks te onderscheiden,
Maar onbewust geregistreerd in ons bestaan.

Seksuele overschatting is wat het zoekt,
Een wezenlijk afhankelijk narcistisch libido.
Eigenlijk niet te beminnen, nooit, nooit, nooit,
Maar toch kunnen we niet zonder.

Objecten zijn wat we nodig hebben,
Om te beminnen en te worden bemind.
In dit spel van geven en nemen.

Jean Pascal Salomez

Copyright