Bear Copyright Jps

De propaganda-clown danst op het scherm,
De absurditeit van zijn act is moeilijk te bedenken.
Een aardbeving elders wordt in zijn handen een wapen,
Een demonische lach als hij de leugens blijft stappen.

De oppositie wordt bespot en belachelijk gemaakt,
Hun stemmen worden gesmoord,
hun idealen gebroken en geraakt.
Maar hun waarheid blijft sterk,
zelfs in het aangezicht van spot,
Hun vechtlust brandt fel,
hun hoop niet te stoppen.

Deze machine die draait op angst en xenofobie,
Deze propaganda-strijders die liegen zonder enige schroom,
Hun gevaar is reëel, hun bedreiging blijft bestaan, Maar wij zullen blijven strijden voor vrijheid en gelijkheid in ons bestaan.

Laat ons opstaan en vechten tegen de propaganda-clown,
Laat ons onze stemmen verheffen en de waarheid bekend maken,
Laat ons samen staan, hand in hand, in deze strijd,
Voor een toekomst waarin waarheid en vrijheid ons pad verlichten en begeleiden.

Jean Pascal Salomez

De Schoonheid van Verbinding: Een Ode aan de Diversiteit van het Leven