Mijn gezin is het belangrijkste in mijn leven. Op deze website deel ik mijn persoonlijke verhaal als schrijver, dat gevormd is door mijn ervaringen met hen. Vroeger keek ik niet veel verder dan mijn eigen gezin, omdat we het moeilijk hadden. Maar naarmate ik ouder werd, raakte ik meer geïnteresseerd in de wereld om me heen en ontdekte ik mijn liefde voor verhalen, die nog steeds sterk is.

Respecteer het Copyright / Jean Pascal Salomez

Ik ben nog steeds tevreden met de beslissingen die ik destijds heb genomen. Hoewel de relatie met mijn toenmalige partner niet te redden was, besef ik nu, op 60-jarige leeftijd, dat ik toen de juiste keuzes heb gemaakt. Hoe het haar sindsdien is vergaan, interesseert me niet meer zo veel. Wat werkelijk van belang is, is dat de kinderen zijn opgegroeid in een vertrouwde omgeving.

Mijn huidige partner is een persoon waar ik graag over schrijf. Ze is al meer dan 5 jaar het toonbeeld van een vrouw die alles inzet voor haar relatie. Haar wijsheid en verstandigheid bewonder ik, en ik pluk daar in vrede de vruchten van. Ook bewonder ik haar voortdurende inzet voor de vier kinderen, van wie er drie inmiddels bijna twintig zijn, en niet te vergeten onze jongste gezamenlijke spruit. Ze werkt, is vrijwilligster, en bezit een hart van goud.

Onze relatie, gevormd door twee totaal verschillende individuen, illustreert de complexiteit en diversiteit van menselijke verbindingen. Psychologisch gezien kunnen we kijken naar de complementariteit van onze persoonlijkheden. Waar ik neig naar reflectie en contemplatie, straalt mijn partner een actieve en pragmatische energie uit. Deze dynamiek heeft ons geholpen elkaar aan te vullen en een gebalanceerd partnerschap te vormen.

Volgens de psychologie hebben mensen vaak de neiging partners te kiezen die eigenschappen bezitten die ze zelf missen of waarin ze minder sterk zijn. Deze complementaire eigenschappen vullen niet alleen aan, maar bieden ook kansen tot groei en ontwikkeling. In ons geval heeft mijn neiging tot introspectie gebaat bij de bespiegelende momenten in ons leven, terwijl haar actieve aanpak de nodige daadkracht en dynamiek inbrengt.

Daarnaast speelt empathie een cruciale rol in onze relatie. Het vermogen om elkaars perspectief te begrijpen, zelfs als dat verschilt, heeft ons geholpen door moeilijke momenten heen. Dit vermogen tot empathie is geworteld in een diep respect voor elkaars individualiteit. We hebben geleerd dat verschillen niet als obstakels moeten worden gezien, maar eerder als kansen om te leren en te groeien.

Bovendien draagt open communicatie bij aan het fundament van ons gelukkig samenleven. Het vermogen om vrijelijk gedachten en gevoelens te delen, zonder angst voor veroordeling, creëert een sfeer van begrip en acceptatie. Dit heeft ons in staat gesteld gezamenlijke doelen te stellen en onze individuele levenspaden naast elkaar te laten lopen, zonder elkaar te belemmeren.

Uiteindelijk is het begrip van elkaars behoeften en het creëren van een ondersteunende omgeving cruciaal geweest voor ons geluk. We erkennen dat we als individuen evolueren en veranderen, en we hebben elkaar de ruimte gegeven voor deze groei. Het vermogen om elkaars groei toe te juichen en te ondersteunen heeft onze relatie veerkrachtig gemaakt.

Dus, ondanks onze ogenschijnlijke verschillen, hebben we ontdekt dat het de unieke combinatie van onze persoonlijkheden, het vermogen tot empathie, open communicatie en onderling begrip zijn die ons samenbrengen en ons een gelukkige relatie laten beleven.Uit onze liefde werd geboren, Leana, onze goddelijke bloem, slechts 14 maanden oud en toch al op ontdekkingsreis door het prille leven. Haar eerste stapjes zet ze met nieuwsgierigheid en vastberadenheid, een kind dat de wereld om haar heen steeds meer begint te verkennen. Haar handje vasthouden is als het koesteren van een tere bloem, die groeit en bloeit onder de liefdevolle zorg van ons gezin.Ze is een kind van twee werelden, die de bevreemdende cultuur van haar vader zal respecteren en tegelijkertijd haar eigen weg zal zoeken. Ze kijkt nu al met nieuwsgierigheid en verwondering naar alles om haar heen, en maakt ons elke dag blij met haar vrolijke lach. Leana, een geschenk uit de hemel dat door iedereen in ons gezin wordt gekoesterd.

In het betoverende rijk van vandaag ontvouwt zich dus het verhaal van Leana, als een melodie van vreugde die door de ether danst. Zij is als een godin van kracht, doortrokken van de majesteit van een ontwakende leeuw. Terwijl ze door weelderige velden poogt te wandelen, wapperen haar manen in de bries van wijsheid en moed. Bloemen bloeien op in haar kielzog, een eerbetoon aan de gratie die ze met zich meedraagt.

Leana brengt melodie in haar stappen, zoals de Ierse betekenis van haar naam suggereert – ‘kleine harp’. Waar ze gaat, ontstaat een symfonie van vreugde en harmonie. Het lijkt alsof de aarde haar muzikale noten volgt, elke toon resonantie vindend met de diepten van haar ziel.

Haar naam neemt een spirituele wending met het Hebreeuwse pad – ‘mijn God heeft geantwoord’. Ze is een antwoord op gebeden, een bron van spirituele vervulling voor degenen die haar ontmoeten. Haar lach is als een gebed dat verhoord is, haar aanwezigheid als een zegen uit de hemel.

In het Slavische licht van haar naam, ‘lieflijk’ en ‘aangenaam’, verspreidt Leana een aura van vriendelijkheid. Haar glimlach is als een zachte bries, die troost brengt aan harten die het nodig hebben. Ze is de belichaming van lieflijkheid in een wereld die soms vergeten is hoe te bloeien.

Als een Schotse meisjesnaam straalt Leana als een fakkel in de duisternis van het onbekende. Ze verlicht paden met haar helderheid en brengt hoop waar wanhoop heerst. Ze is als een zonnestraal, een stralend licht dat de duisternis verdrijft en de pracht van het leven onthult.

In deze bloemrijke bloemlezing, gevuld met de betekenis van Leana’s naam, ontvouwt zich een goddelijk verhaal. Een verhaal van kracht, genade, muzikaliteit, spirituele antwoorden, vriendelijkheid, en het stralende licht van een goddelijke fakkel. Leana, de goddelijke bloem, groeit en bloeit nog steeds, een zegen voor de wereld om haar heen. Haar naam weerklinkt als een lofzang in de harten van degenen die haar kennen, een ode aan de goddelijkheid van het leven zelf.