Self copyright jean pascal salomez (9)
Self copyright jean pascal salomez (2)

In essentie blijft de vraag naar de goddelijke mens een fascinerend en complex thema.

Jean Pascal Salomez

Copyright

over de relatie tussen onze gedachten en onze realiteit.

Ik merk op dat onze gedachten invloed kunnen hebben op de manier waarop we de wereld waarnemen en vormgeven. Dit komt overeen met een idee uit de filosofie en psychologie, namelijk dat onze gedachten onze perceptie van de wereld beïnvloeden en dat onze perceptie op zijn beurt ons gedrag beïnvloedt.

Het idee dat onze gedachten onze realiteit creëren, kan worden gezien als een vorm van “positief denken” of “de wet van aantrekking”. Dit idee gaat ervan uit dat als we positieve gedachten hebben, we positieve dingen aantrekken in ons leven, en dat als we negatieve gedachten hebben, we negatieve dingen aantrekken. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor deze ideeën, kan het wel helpen om positief te denken en je te richten op wat je wilt bereiken in plaats van wat je niet wilt.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat onze gedachten niet de enige factor zijn die onze realiteit beïnvloedt. Er zijn veel andere factoren die onze ervaring van de wereld bepalen, zoals onze fysieke omgeving, onze sociale omgeving, onze biologie en genetica, enzovoort. Het is dus niet zo dat we volledige controle hebben over onze realiteit, maar we kunnen wel ons best doen om onze gedachten te richten op wat we willen bereiken en positieve veranderingen aan te brengen in ons leven.

Al met al is de relatie tussen onze gedachten en onze realiteit complex en multidimensionaal. Het is de moeite waard om hierover na te denken en te onderzoeken hoe we onze gedachten kunnen gebruiken om ons leven te verbeteren en positieve veranderingen te bewerkstelligen.

 
 

Wat je denkt, dat ben je.

Het zou science fiction kunnen lijken maar dat is niet zo. Toen ik jong was keek ik Star Trek en nu is dat alles haast werkelijkheid. Een existentieel filosofische verklaring. Ik wil ingaan op de relatie tussen onze gedachten en onze realiteit. Hoe beïnvloeden onze overtuigingen, verwachtingen en fantasieën de wereld om ons heen? En hoe kunnen we onze gedachten gebruiken om ons leven te verbeteren? 

Ik ben altijd gefascineerd geweest door science fiction, vooral door Star Trek. Ik vond het geweldig om te zien hoe de bemanning van de Enterprise allerlei avonturen beleefde in de ruimte, met behulp van geavanceerde technologieën zoals teleportatie, hologrammen en kunstmatige intelligentie. Ik droomde ervan om zelf ook zo’n leven te leiden, om nieuwe planeten te ontdekken en buitenaardse wezens te ontmoeten. 

Nu ik ouder ben, realiseer ik me dat veel van de dingen die ik toen als science fiction beschouwde, nu werkelijkheid zijn geworden of op het punt staan dat te worden. We hebben al smartphones, tablets en smartwatches die ons in staat stellen om met elkaar te communiceren, informatie op te zoeken en allerlei taken uit te voeren. We hebben al zelfrijdende auto’s, drones en robots die ons helpen bij het vervoer, de landbouw en de industrie. We hebben al virtual reality, augmented reality en mixed reality die ons in staat stellen om andere werelden te ervaren of onze eigen werkelijkheid te verrijken. En we hebben al kunstmatige intelligentie die ons helpt bij het analyseren van data, het maken van beslissingen en het creëren van kunst. Maar wat betekent dit allemaal voor ons als mensen? Zijn we nog steeds dezelfde wezens als toen we nog geen toegang hadden tot al deze technologieën? Of zijn we veranderd door onze interactie met hen? En hoe zit het met onze gedachten? Hebben zij invloed op de manier waarop we de wereld waarnemen en vormgeven? Of zijn zij slechts passieve reflecties van wat er om ons heen gebeurt? 

Ik geloof dat onze gedachten meer macht hebben dan we denken. Ik geloof dat onze gedachten onze realiteit creëren. Ik geloof dat wat we denken, dat we zijn.

Ik geloof dat onze gedachten meer macht hebben dan we denken

Hoewel het waar is dat onze gedachten invloed hebben op onze perceptie van de werkelijkheid en op ons gedrag, is het niet per se waar dat wat we denken altijd waarheid zal worden. Deze extreme benadering kan zelfs gevaarlijk zijn, omdat het suggereert dat we ons hele leven volledig kunnen beheersen door alleen maar positief te denken en negatieve gedachten te vermijden.

Er zijn veel factoren die onze realiteit beïnvloeden, waaronder onze omgeving, onze relaties, ons fysieke en mentale welzijn, onze financiële situatie en onze kansen in het leven. Onze gedachten zijn slechts een van de vele factoren die hierin meespelen.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat niet alle gedachten waar zijn of gebaseerd zijn op feiten. Sommige gedachten kunnen irrationeel of zelfs schadelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij psychische aandoeningen zoals angst of depressie.

In plaats van te geloven dat onze gedachten altijd waarheid zullen worden, is het beter om te erkennen dat onze gedachten slechts onze perceptie van de werkelijkheid weerspiegelen en dat we ons bewust moeten zijn van de manier waarop onze gedachten ons gedrag en onze emoties beïnvloeden. Door ons bewust te zijn van onze gedachten en ze kritisch te evalueren, kunnen we ons beter aanpassen aan de uitdagingen van het leven en onze realiteit beter begrijpen. We hebben vaak het gevoel dat we speciaal zijn, uniek en belangrijk, en dat alles om ons heen draait.

Ik ben ervan overtuigd dat we onze werkelijkheid zelf creëren.

Wat betreft de stelling dat we onze werkelijkheid zelf creëren, is er in de filosofie een concept dat hierbij aansluit, namelijk het constructivisme. Volgens het constructivisme construeren we onze werkelijkheid door middel van onze waarnemingen, ervaringen, sociale interacties en culturele achtergrond. Onze subjectieve beleving van de wereld is dus altijd afhankelijk van de manier waarop we die wereld waarnemen en interpreteren.

Een andere stroming binnen de filosofie die aansluit bij deze visie is het idealisme. Het idealisme stelt dat de werkelijkheid zoals we die ervaren niet losstaat van ons bewustzijn, maar daar juist door wordt gevormd. In deze visie is het bewustzijn de basis van de werkelijkheid en niet andersom.

Het is echter wel belangrijk om te benadrukken dat deze visies niet betekenen dat we onze werkelijkheid volledig naar onze hand kunnen zetten. Externe factoren zoals fysieke wetten en sociale structuren hebben ook invloed op onze werkelijkheid. Het constructivisme en het idealisme stellen echter wel dat we onze eigen perceptie van de werkelijkheid creëren en daarmee ook invloed hebben op hoe we onze werkelijkheid ervaren en interpreteren.

Transformeren naar een grotere staat van zijn.

In de geschiedenis hebben mensen altijd gestreefd naar het bereiken van een hogere staat van zijn, een staat die vaak geassocieerd wordt met goddelijkheid. De gedachte dat mensen zichzelf kunnen transformeren tot goddelijke wezens is dan ook al eeuwenoud en fascineert nog steeds veel mensen. Maar wat betekent het eigenlijk om een god te zijn? En welke gevolgen heeft dit voor de wereld en de andere mensen?

Volgens sommige filosofische en literaire bronnen is een god een wezen dat onsterfelijkheid, almacht, wijsheid en perfectie belichaamt. Een god is in staat om de natuurlijke wereld te beheersen en te manipuleren, en is daarmee superieur aan alle andere wezens. Maar kan de mens zichzelf werkelijk transformeren tot zo’n wezen?

In de filosofie wordt deze vraag vaak benaderd vanuit het perspectief van de innerlijke vervolmaking. Door het ontwikkelen van deugden, zoals wijsheid, rechtvaardigheid en moed, kan de mens steeds dichter bij de goddelijke staat komen. Sommige filosofen stellen zelfs dat de mens in essentie al een goddelijk wezen is, maar dat deze goddelijkheid nog niet volledig tot uiting is gekomen.

Literaire werken, zoals mythen en legendes, geven vaak een andere kijk op de goddelijke mens. In veel culturen worden goden gezien als wezens die op aarde zijn gekomen om de mensheid te helpen of te straffen. In sommige verhalen transformeren mensen zichzelf tot goden door middel van magie, rituelen of goddelijke interventie.

Maar welke gevolgen heeft deze zoektocht naar goddelijkheid voor de wereld en de andere mensen? Sommige critici stellen dat deze zoektocht kan leiden tot arrogantie en minachting voor de natuurlijke wereld en andere wezens. Anderen zien juist een positieve kant aan deze zoektocht, namelijk het streven naar persoonlijke groei en het verbeteren van de wereld om ons heen.

In essentie blijft de vraag naar de goddelijke mens een fascinerend en complex thema. Of de mens werkelijk kan transformeren tot een goddelijk wezen blijft een vraag die wellicht nooit definitief beantwoord kan worden. Maar misschien is dat juist wat het zo interessant maakt: het verkennen van de grenzen tussen het menselijke en het goddelijke, en het ontdekken van onze eigen potentieel.

Het idee dat een mens een alles omvattend wezen is, is een filosofisch concept dat teruggaat tot de oudheid. Het idee houdt in dat een mens niet alleen een fysiek lichaam heeft, maar ook een geest en een ziel, en dat deze drie elementen samen een volledig mens vormen.

In de filosofie wordt dit idee vaak geassocieerd met het dualisme, dat stelt dat er een duidelijk onderscheid is tussen lichaam en geest. Het dualisme stelt dat het lichaam een fysiek, materieel object is dat onderhevig is aan de wetten van de natuur, terwijl de geest een immateriële entiteit is die onafhankelijk is van het lichaam en zich kan richten op spirituele zaken.

Het idee van de alles omvattende mens wordt echter ook geassocieerd met het monisme, dat stelt dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen. Volgens het monisme zijn lichaam en geest verschillende aspecten van dezelfde realiteit en beïnvloeden ze elkaar voortdurend.

Het idee van de alles omvattende mens heeft invloed gehad op verschillende gebieden, zoals de psychologie, de religie en de geneeskunde. In de psychologie wordt het idee van de alles omvattende mens vaak gebruikt om de complexiteit van menselijke emoties en gedachten te begrijpen, en om de relatie tussen lichaam en geest te onderzoeken.

In de religie wordt het idee van de alles omvattende mens vaak geassocieerd met spiritualiteit en het idee van een ziel die onsterfelijk is. Volgens sommige religies kan de ziel zich na de dood van het lichaam losmaken en een voortbestaan hebben in een andere dimensie.

In de geneeskunde heeft het idee van de alles omvattende mens geleid tot een meer holistische benadering van gezondheid en ziekte. In plaats van alleen te focussen op het fysieke lichaam, wordt er ook gekeken naar de geestelijke en emotionele aspecten van een persoon, en hoe deze van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

Al met al biedt het idee van de alles omvattende mens een interessante kijk op de complexiteit van de menselijke natuur en de relatie tussen lichaam, geest en ziel. Het concept blijft dan ook een belangrijk onderwerp binnen de filosofie, psychologie en andere disciplines die zich richten op het begrijpen van de mens.

En, ik begrijp dat sommige mensen de neiging hebben om zichzelf als het centrum van het universum te beschouwen. Dit kan komen door ons vermogen om complexe gedachten te hebben en de wereld om ons heen te begrijpen, evenals door onze sterke drang om onszelf te onderscheiden van andere dieren en wezens.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat hoewel de mens een zeer geavanceerde soort is, we nog steeds slechts een klein onderdeel zijn van het universum als geheel. Het universum is enorm groot en complex, en er zijn vele andere planeten, sterrenstelsels en kosmische fenomenen die ver buiten ons menselijk begrip liggen.

In plaats van te proberen onszelf als centraal en allesomvattend te zien, is het wellicht verstandiger om ons te concentreren op het begrijpen van onze plaats en rol in het universum. Door onze nieuwsgierigheid en onze drang om te leren, kunnen we ons begrip van de wereld en ons vermogen om met anderen en de omgeving om te gaan vergroten. Zo kunnen we bijdragen aan het bevorderen van een beter begrip van de complexiteit en schoonheid van het universum waarin we leven.