Zo tikt, tikte, de tijd.

En niemand reageert
Terwijl de mensen elkaar om beurten plagen
Pijnigen, beloeren en bespieden
Brokkelt de grens tussen gegijzelde en gijzelende langzaam af

De machtsverhoudingen wankelen en draaien zich om
Het meeste leed blijft gelukkig wel verborgen achter de voordeur
Het verlies aan decorum is al erg genoeg

Als daar een subtiele
Emotionele isolatie van de naaste bijkomt
Overwint niet iedereen de schaamte naar buiten te treden

Jean Pascal Salomez

Zo tikt, tikte, de tijd