Leven met de waarheid

Cyclussen catachesen
Openbaren werkelijkheid
Onlosmakelijke eenheid
Losjes onsamenhangend geheel
Der menselijke kennis

De echo hoorbaar
Absoluut wezenlijk
Kenbaar gemaakte
Onheilbrengende betekenis

Ik ben de weg
Ik ben de waarheid
Ik ben de betekenis

Voorafgaand beschouwd
Doorzichtige uitdrukkingen
Gangbaar toegevoegd
Donkerte
Waterdun omhuld
Ogenblikkelijk
Zuigend eb
In woestenij

De parabel
Slacht de schapen
Verblind de gewonden

Leven met de waarheid

Jean Pascal Salomez