Het ik houdt op lief te hebben

Oorspronkelijk volkomen zelfgenoegzaam
Narcistisch libinaal egoïsme beschermt
Het nog hulpeloze kind

Het nauwelijks te onderscheiden object
Het vaak onbewust geregistreerde
Het gelijkenisje met loeder

Het vindt seksuele overschatting van objecten opmerkelijk

Wezenlijk afhankelijk narcistisch libido
Eigenlijk niet te beminnen, nooit, nooit, nooit
Maar blijkbaar is er geen ontkomen aan

We hebben objecten nodig
We moeten beminnen

 

Het ik houdt op lief te hebben zolang het lijdt

Jean Pascal Salomez