Wankelend

In gedachten,
daar,
emotioneel onverschillig,
tussen grensoverschrijdende handelingen door.

Dacht ik.

Het systematische karakter,
groot menselijk leed,
schijnbaar banale feiten.

Het psychologisch geweld,
kenmerkt,
cumulatieve herhaling.

De daad,
op zich,
wordt beschouwd,
als specifiek,
intrinsiek,
gewelddadig.

De gedragingen,
gerapporteerd,
houden geen verband,
met de aard,
van de activiteit.

Grootmenselijk leed,
dacht ik.

Jean Pascal Salomez

Wankelend