Zonder lijden, geen schrijven.

Zonder lijden, geen schrijven!

Ja, ik schrijf omdat ik wil schrijven en het mijn kinderen wil meegeven dat ik gelukkig ben te schrijven over de hedendaagse problematiek. Ik schrijf in mijn eigen onverbloemde taal en produceer dolgraag hapklare schrijfseltjes omdat elk graag het leed van een ander leest. Op een dag zal het zover zijn en zal ik schrijven dat ik het op zijn minst geprobeerd heb hun het inzicht bij te brengen dat geluk in zichzelf is en dat ze zich niet hoeven laten lijden door wereldse omstandigheden

De gemeenschap moet dringend gaan erkennen dat het huidige stelsel te kort schiet, dat de wezenlijke zorg van de mens voor zijn medemensen, de levendige belangstelling voor hun werkelijke belangen, een meer sociocratisch, holocratisch bestuur vereisen. Wij zijn als burgers de laatste jaren te vaak opgeschrikt door verordeningen, die ons zonder meer werden medegedeeld, waardoor het bloed ook aan onze handen kleeft, zonder dat enig overleg was gepleegd. Wij moeten zonder meer toezien, hoeveel misbruik er gemaakt word van macht, wij moeten toezien hoe alle vrijheid verdwijnt: de vrijheid van vergaderen, van spreken, van geweten. Wij moeten toezien hoe kunsten en wetenschappen weg kwijnen en de hoogste cultuurwaarden aangetast worden. Wij moeten toezien hoe de slechtsten als schuim naar boven komen en hoe de besten worden onderdrukt.

Ik schrijf met mijn tong tussen mijn tanden en met rode wangen: want ik ben ongelukkig mijn kinderen in deze wereld te moeten laten opgroeien, met mensen om hun heen die zich de handen voor de ogen houden, zonder hun alvast de kennis mee te kunnen geven dat de ogen open houden zoveel aangenamer kan zijn.

Als ze ooit aan me twijfelen en menen dat ik verdrietig ben of de wanhoop nabij of zelfs reddeloos verloren, dan kunnen ze hier altijd opzoeken wat ik werkelijk ben: een hoopje mens op zoek naar een betere wereld. Een wereld waarin mensen die iets tenslotte werkelijk willen, de ochtenden in dagen veranderen, woensdagen in zaterdagen en momenten in mogelijkheden..