Glimlach of er niks aan de hand is

We zijn mensen en we falen
We falen als ouders van onze kinderen
we falen als kinderen van onze ouders
We falen als echtgenoot of partner
We falen als werknemer of werkgever
We falen als mens in onze menselijkheid

We falen zeker niet altijd maar wel onophoudelijk

We falen omdat we mens zijn
We falen vanwege onze hooggespannen verwachtingen
We falen omdat we als mens met een aangeboren kortzichtigheid zijn behept
We falen omdat we inhalig zijn, egocentrisch, rancuneus, jaloers, angstig
We falen omdat we te weinig empathie hebben
We falen omdat we blind zijn voor de consequenties van ons eigen handelen

Ons onophoudelijke falen is nochtans geen hindernis voor succes

Jean Pascal Salomez

Glimlach of er niks aan de hand is