Blijkbaar had ik een vader

 
 

En niet slechts verlaten
Gezeten in een gestoelte

Starend voor zich uit
Lammeloos wachtend dotterdood
Denkend zelfs nog wat
Aan tijd die ooit es was
Schoon en helder
Als de deugd
Zonder veel vreugd
Als zijnde de jeugd

Vervlogen immers
Verloren met de jaren

Nu staar ook ik voor me uit
Deels verlaten
Lammeloos wachtend
Denkend nog een beetje

Jean Pascal Salomez

Blijkbaar had ik een vader