Gans menselijk geslacht

Duivels bedrogen menselijk geslacht
Duidelijk in woorden zegepralend
Al te ijverig kruiperige dienaars
Schoon in het algemeen gemeen

Schandelijk menselijk geslacht
Uit te schilderen als tirannen
Schier voor de waarheid
Gesterkt der listige leugenleer

Dwingelanden gedenkt dat gij lieden
Terechtgesteld tot plichtmatig verderf
Kommer en kwel geen gewin zal toebrengen

Gans menselijk geslacht
Verstard in de harten
Door begeerlijkheden gedreven
Nimmermeer tot kennis gebracht
Verduisterd in het verstand
Verstard in het hart

Jean Pascal Salomez

Gans menselijk geslacht