Broodje aap verhaal.

Broodje-aapverhalen zijn vaak hilarisch

Sensationele, bizarre anekdotes die inspelen op al dan niet latente angsten en vooroordelen.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de reacties op dit artikel wel weer variëren van volledige afwijzing in de vorm van ook maar weglopen zonder woord. Een kanonnade van scheldwoorden of een terechtstelling is meestal niet gedurfd. Wel, daarom dan toch maar mijn definitie over het broodje-aapverhaal.

Een  broodje-aap verhaal is een verzonnen verhaal dat als waar gebeurd wordt doorverteld. Vaak komt het voort uit de mond van iemand uit de onmiddellijke omgeving die in onmin is geraakt. Exacte data, locaties en namen van personen kunnen ontbreken en vaak zijn er ook weinig of geen bronnen terug te vinden die het verhaal bevestigen.

Over het algemeen zijn veel van deze verhalen aangevuld met verzinsels. Elk verhaal heeft zijn eigen plaats in tijd en ruimte, waarbij het zich in de regel weinig aantrekt van fatsoen grenzen. Meestal valt niet te achterhalen waar het broodje-aapverhaal het eerst verteld is en door wie. Het is doorgaans anoniem van oorsprong.

Iedereen onthoudt in principe datgene wat hij of zij heeft gehoord heeft van dit broodje-aapverhaal. Het wordt in het kortetermijngeheugen opgeslagen en van daar in het langetermijngeheugen. Naarmate de gebeurtenissen langer geleden zijn, zullen de herinneringen echter meer en meer wegzakken. Geheugensporen kunnen vervagen, waardoor informatie opgeslagen in het langetermijngeheugen moeilijker toegankelijk wordt. Dit is een vorm van vergeten, hoewel de informatie wel aanwezig blijft. Mensen proberen daarom de gaten in hun geheugen weer op een of andere manier te vullen. Dit is meestal een onbewust proces. Men verzint bepaalde details en herinneringen, of probeert middels een poging tot logisch redeneren te her construeren.

Hierdoor ontstaat een herinneringsvervalsing ofte het broodje-aapverhaal. Typisch menselijk in deze is de drang de eigen rol zo positief mogelijk af te schilderen. Persoonlijk ervaar ik zoiets meer als zeiken in het bad van een ander, of ejaculeren en dan de kuip verlaten zonder het water te laten weglopen.

Actueel - PhotoFolio

Click red button for the official You Tube page