Om het even over de beruchte Van der valk bevrachter te hebben

Om het even over de beruchte Van der valk bevrachter te hebben!

Na een tijd geen Van der valk schepen meer tot de steigers te hebben toegelaten werden de onderhandelingen weer hervat en dit slechts met het oog op de dumpprijzen welke het bedrijf Van der valk bevrachters – alias Sawai Shipping, hanteert.

Back on the wall

Een brief, toevallig van medewerkers in mijn bezit gekomen, van de losplaats te Duinkerke.

Eind Oktober 2003 is het bedrijf Daudry uit Duinkerke wederom beginnen werken met het Vander valk bedrijf.

Van meet af aan was het net zo geweest als het altijd geweest was. Overlopers van lichters, lekken tijdens het pompen en ongevallen tijdens het ledigen van de kofferdammen met vet in het kanaal tot gevolg. Onderbrekingen tijdens het pompen, materiaal buiten werking of ontbrekend, schippers totaal onbekwaam, afvalwater gelost nadat ze de aanlegsteiger hadden verlaten, lichters verhalend temidden van het kanaal om het vet te verspreiden, eerder dan het op te ruimen.

Er werd een aangetekende brief geschreven dd 05.11.2003 en 13.11.2003 en Mr. Casteur verstuurde op datum van 16.12.2003 een fax. Dit om alweer een nieuw incident te melden.

De Genesis, is aangekomen op 15.12.2003 en kende groteske problemen met het opwarmen. Meer nog, hij kreeg het goedje helemaal niet opgewarmd. De Elma is aangekomen op 16.12.2003 en kende uitzonderlijk geen problemen.De Deborah V is aangekomen op 16.12.2003 en rekening houdend met de problemen van de Genesis V heeft ze pas op 18.12.2003 beginnen lossen met veel moeilijkheden bij het pompen. Meer nog, deze heeft de ganse dag nodig gehad om schoon te maken.

De Noi V, aangekomen op 17.12.2003, kon vervolgens in behandeling genomen worden, ten gevolge van de vertragingen van de Deborah V, maar ook omdat de Schipper geweigert had voor te verwarmen op de oude post. Dit zou hem verboden geweest zijn na een telefonisch contact met de heer Van der valk. Het lossen is begonnen op 20.12.2003. Alvorens de schepen vertrokken hebben wij lozing van vetten op het kanaal vastgesteld ten gevolge van opeenhopende lozingen.  Vervolgens heeft hij onder het oog van de controleurs opnieuw vet gemorst in het kanaal en bleef oppervlakkig wanneer hem daarop gewezen werd. Het lossen kon beginnen Zaterdag om 05.45 uur. Er is vastgesteld dat er een riem ontbrak, joints, en het onmogelijk was de pomp te starten. Hij heeft de interventie van onze diensten gevraagd om die te kunnen starten. Het pompen was klaar om 18.20, daar waar andere lichters er 02.30 uur over deden. Hier hoort geen verder commentaar bij. Dezelfde lichter heeft vervolgens tot Zondag 07.00 uur gekuist, de kade bezet houdend en onnodig stoom gebruikend.

De lichters waren vervolgens voorzien op de Teignbank. De eerste ichter, de Genesis V, heeft geladen van 15.00 uur tot 19.00 uur, zonder incidenten.

De Deborah V diende aansluitend te laden. Ten gevolge van slecht schoonmaken werd hij tijdens de belading verplicht te stoppen om terug te keren en tank 1 en 6 overnieuw te reinigen. Dit resulteerde wederom in een oponthoud van 23 uur.

De twee lichters dienden warm en snel aan de kade te komen. Wij hebben de Adriana, aangekomen Zaterdag om 20.30 uur, gevraagd op de oude post te gaan liggen om op te warmen en de kade vrij te houden voor de lichters uit Mardyck komende.Meer nog, de Noi V hield de ligplaats bezet.

De Genesis V, aangekomen om 22.30 uur, heeft de nacht verloren door de Noi V en moest dus opwarmen s’morgens om te lossen van 15.00 uur tot 20.50 uur. Deze heeft vervolgens schoongemaakt en zodoende de kade bezet gehouden tot 01.25 uur.

De Deborah V die om 11.00 uur aankwam heeft s ‘nachts met de Genesis V verwisseld. Deze operatie heeft twee uur geduurd. Iets wat onze mensen op de kade nooit eerder gezien hebben. Hij is beginnen pompen om 07.15 uur met 5 incidenten opeenvolgend: lekken, pomp gebroken, enz, … Hij was verplicht zich leeg te laten pompen door een ook haast kapotte Genesis V. Ondertussen was de Adriana nog steeds aan het wachten.

De balans van dit weekend heeft ons een verlies van olie tengevolge van de talrijke lekken, buitensporige kost aan stoom ten gevolge van de onbekwaamheid van de Schippers, de onaangepastheid van het materaal en van de grillen van de ene en de andere. De buitensporige hoeveelheid water, gebruikt om schoon te maken houdt ook een meerkost in voor ons zuiveringstation.

Ons personeel is de ganse duur van het weekend in de weer geweest. Zowel het personeel als Mr. Casteur die persoonlijk gans het weekend is blijven werken om de zorgen waar te nemen voor Uw bedrijf.

Hier dienen de wachtkosten van de Adriana bijgevoegd, die niet zal nalaten ons deze in rekening te brengen, ten gevolge van zijn immobilisatie aan onze fabriek.

Wij willen als bedrijf nog aan deze lange litania onze grondige hekel toevoegen over de kuren van Mr. Van der valk, zich verzettend tegen alle logica van werken in. De Adriana zou lossen na de Genesis V zoals wij haden overeen gekomen met alle schippers. Mr. Van der valk, uit jaloezie en wrok tegenover het personeel van de Adriana, eiste dat de Deborah V aan de kade bleef, de actie van de Adriana belemmerend. Deze kon zijn schema niet na komen en moest om alternatieven zoeken.

Het spreekt voor zich, rekening houdend met het voorgaande, wij alle maatregelen nemen ter vrijwaring van onze belangen.

Wij betreuren ten zeerste Uw jaloezie, Uw egoisme en onbekwaamheid, die Uw rederij geleid heeft tot een ver gevorderde erbarmelijke staat.

Met de meeste hoogachting; Mr.Daudruy

About the author

If you want to learn more about him, you’re in the wrong place.