Maffia Wereld Orde?

Maffia Wereld orde

Velen onder ons beseffen het niet maar er zijn serieuze opmerkingen te maken bij de actuele gebeurtenissen. Wie oplet ziet dat wereldleiders steeds meer een politiek hanteren zoals ook bij de maffia bekend is : heersen en overheersen!

De maffia is ontstaan in de feodale tijd. Vreemde heersers controleerden het eiland Sicilië met het akkoord van de plaatselijke aristocratie die in ruil alle mogelijke voordelen kreeg. Het concept gerechtigheid bestond niet. De wet was wat de heersers er van maakten. De arme boeren werden niet bij de besluitvorming betrokken en leidden een marginaal leven. 

Het is uit dat arme milieu dat de maffia geboren werd. Niet zozeer als beweging om de onderdrukten te bevrijden maar om zichzelf zoveel mogelijk te verrijken. Het wantrouwen tegenover al wat van de overheid komt, was de ideale voedingsbodem voor de maffia.

Ondertussen is de maffia als wereldwijde organisatie politiek gegroeid en bedreigt nu de democratische orde. Wie in Amerika president word heden ten dage behoort zeker tot de politieke maffia en voert hun agenda uit. Ook in onze contreien is de invloed merkbaar aanwezig. Onze Bart de Wever laat al een tijd zijn belletje rinkelen omdat ie meent op de hoogte te zijn dat een tak van de maffia politieke invloed probeert te kopen in Antwerpen. Die macht breidt zich hier hoe langer hoe meer uit van de criminele onderwereld naar de legale bovenwereld.

Alleen bij  een organisatie als de maffia kan men in rang groeien van capo tot godfather, of van ceo tot president van Amerika. Een beter voorbeeld dan Donald Trump als maffiabaas is er niet. Hij is als president totaal niet te begrijpen, maar als maffiabaas wel. Don Trump groeide in feite op in maffia-kringen. Tussen vastgoedondernemers en misdaadfamilies. Toen hij later zelf ondernemer was werd Don Trump nog verder ondergedompeld in de cultuur van de maffia. Vooral aan zijn taalgebruik is dat te merken, en dat geeft de mensen om hem heen ook een signaal van hoe hij hen werkelijk  ziet.

Voor een maffiabaas is leven zonder wantrouwen niet denkbaar. Don Trump zijn wereld is een vijandige plek, waar zowel justitie als concurrenten hem naar het leven staan. Daarom is in die kringen loyaliteit het hoogste goed. Het wordt beloond, waar nodig afgedwongen, en waar het blijkt te ontbreken meedogenloos bestraft.

DonTrump heeft het er vaak over. Hij vroeg bijvoorbeeld uitdrukkelijk om de loyaliteit van Comey, en werd erg ongerust toen de FBI-directeur zijn president niet meer dan ‘eerlijke loyaliteit’ wilde toezeggen. Hij lijkt medewerkers op die kwaliteit te selecteren. Niet voor niets gaf hij, net als de maffiabazen van weleer, zijn dochter en zijn schoonzoon een baan in het Witte Huis. Dit geheel volgens de regels. Loyaliteit is veel belangrijker dan kwaliteit. Althans binnen de eigen rangen.

WP_20150808_083
Nazisme bracht de wereld op de rand van de afgrond

FATAL ERROR FLASHBACK

Nazism once dominated our regions. A worse disaster could not be imagined then. Now the situation is just as tense. And even now there is little or no awareness of the world’s problems surrounding the population.