RAAD VAN BESTUUR

ART- vzw

BE 0824 164 557

Administratief adres

HOOGSTRAAT 92
8780 OOSTROZEBEKE

Donovan
Salomez

Penningmeester
+32476041066

Jean Pascal Salomez

Voorzitter
+32478153661

Brian
Huvaere

Secretaris
+32456375078

SAMENVATTING DOELSTELLING

  • ART- streeft ernaar onze  maatschappij kennis te laten maken met vele verschillende kunstvormen en met het binnenvaartleven. Het ontdekken van deze niet-alledaagse levensperspectieven kan mensen, en vooral jongeren die op zoek zijn naar zichzelf en hun rol in de maatschappij, nieuwe constructieve toekomstmogelijkheden en zelfontplooiing bieden.
  • ART- organiseert onder andere informatieve aangelegenheden, recreatieve vaartochten op de West-Europese binnenwateren, treedt op als consulent en organiseert culturele expo’s en pop-uptentoonstellingen omtrent welbepaalde thema’s.
  • ART- streeft zijn doel na door culturele activiteiten en producten zowel actief als administratief te organiseren, te ondersteunen en te promoten in binnen- en buitenland. De vereniging ertoe laten komen kernactiviteiten op te zetten die tot doel hebben het publiek vertrouwder te maken met kunst en/of binnenvaart in al zijn facetten en disciplines, alsook het samen brengen van een gespecialiseerd publiek, Vlaams, Waals zowel als buitenlands, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling. 
  • ART- kan muzikale en audiovisuele werken componeren, uitvoeren, opnemen, produceren, promoten, verspreiden en exploiteren. Daartoe kan ART- als vereniging evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren.
  • ART- kan eveneens optreden als consulent, uitgever van literaire, muzikale en audio-visuele werken. De vereniging kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audio-visuele kunsten, dans, letterkunde, plastiche kunsten, ambachten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee.
  • ART- kan burgers in moeilijkheden als consulent bijstaan en hun tijdelijk een referentieadres aanbieden als springplank om een job te vinden en wederom in de maatschappij te integreren.
ART-STREEFT BELANGELOOS

VOOROPGESTELDE DOELEN NA

5/5

LIDMAATSCHAP

  • Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering wordt aanvaard.
  • Aangesloten leden zijn basisleden om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de aangesloten leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. De laatste versie van dit intern reglement bevindt zich op het zeteladres van ART-.
  • Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.
  • De aangesloten ledenbijdrage bedraagt voor basis leden 25 € op jaarbasis en voor premium leden 50 € op jaarbasis.

Basis leden

25% korting op elke activiteit

Premium leden

50% korting op elke activiteit

Vandaag Lid worden

Klik onderstaande Button

VOOR MEER INFO

Steun Art- vzw

Uw steun is goud waard!

ART- vzw s een erkende sociaal-culturele organisatie die werkt aan een vreedzame internationale samenleving. Steun ART- vzw en help ons zo om minder afhankelijk te worden van subsidies. Jouw vaste maandelijkse bijdrage betekent voor ART-  vzw een zekerheid aan inkomsten in deze  tijden.

We zoeken mensen en bedrijven met een warm hart die onze vereniging en de doelstelling willen ondersteunen. We verwelkomen graag hulp of ondersteunende giften. Want met jouw steun kunnen we ook in de toekomst het welzijn van de vereniging verhogen en het verschil blijven maken.

Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.
 
Wil je als bedrijf ART- vzw  steunen? We bespreken graag een voorstel op maat.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.