Gillende keukenmeiden met haakse neuzen

Gillende keukenmeiden met haakse neuzen!

Ze worden ook weleens feministen genoemd en er zijn heel wat strekkingen van!

Jean Pascal Salomez

Copyright

Men kan trouwens heden ten dage nog moeilijk over feminisme schrijven. Elk verschil tussen man en vrouw wordt genegeerd, irrelevant verklaard. Anderzijds wordt net dat verschil in het licht gesteld.

18012008-IMG_6068

Feministen moeten eens beter verklaren waarom aankomende meisjes plots van die schoentjes willen met van die hoge hieltjes, zijden of nylon kousen, terwijl jongens absoluut voetbalschoenen of zelfs bokshandschoenen willen. Dit gedrag van een stel eigenwijzen zorgt ervoor dat in de relaties van jongens tot meisjes een andere machtsverhouding komt.

Het is tevergeefs dat feministen opmerken: “Wanneer vrouwen opkomen voor gelijkheid, dan bedoelen ze daarmee niet dat ze hetzelfde zijn, maar willen ze de verschillen met betrekking tot machtsposities erkend zien”

Het probleem van het feminisme ligt in het feit dat vrouwen op veel terreinen op een andere manier behandeld worden dan mannen. De essentiële biologische en daaruit voortvloeiende psychologische kenmerken van het vrouw zijn, en de gevolgen daarvan voor de activiteit en gestaltegeving, aan de persoonlijkheid, zijn min of meer overgeleverde culturele tradities.

Het is moeilijk voor hen toe te geven dat zelfs een deel van die tradities zo gegroeid zijn. Uitvloeisels van de kerninhoud van de vrouw, voornamelijk gevormd door de natuurlijke selectie.