Een wereld zonder grenzen is een illusie!

Een wereld zonder grenzen is een illusie!

De regeringsleiders van de rijkste landen der wereld willen nog steeds de grenzen open om de kassa te spekken. In de loop van de jaren zijn reeds miljoenen van die zogenaamde vluchtelingen naar ons continent, en dus ook naar ons land gekomen. Deze aanhoudende situaties zullen ertoe leiden dat elke burger zijn identiteit zal verliezen, en dat culturen zich verplicht zullen moeten mengen met andere ongewenste culturen.

Jean Pascal Salomez

COPYRIGHT

De hedendaagse migratie levert de grootste bijdrage aan het kapitalisme!

Men hoort het vaker, de bewering dat vluchtelingen geen economische last zijn. Die vluchtelingen, migranten en asielzoekers zijn geen last, volgens economen, maar een must have: ze doen het economische systeem groeien. En wat het economische systeem doet groeien dat moet de mens laten bloeien, zo lijkt het. Het zou een gemiste kans zijn  niet ten volle te profiteren van migratie.

Al die mooie woorden lijken inhoudelijk niets meer dan holle frasen en verhullen slechts leugens. Migratie mag dan een enorm potentieel hebben om het geluk van mensen te vergroten, helaas is dat niet zo voor wie ze moet verwelkomen. In het dagelijkse leven maken we het met zijn allen mee de grote verschillen die er heersen met die andere bevolkingsgroepen. De meerderheid van de vluchtelingen zelf blijkt ondertussen gelukkiger te zijn geworden na het migreren. Daaruit blijkt dat economisch gewin een belangrijk onderdeel is van migratie. Een element waar nochtans rekening mee moet worden gehouden is het feit dat een beslissing om te migreren vaak het resultaat is van een wisselwerking tussen de leefsituatie in het inferieure herkomstland en de aantrekkingskracht van het gastland. Daarbij mogen we niet vergeten dat de vluchtelingen duidelijk verschillen van de traditionele allochtoon uit de vorige eeuw. 

Op dit moment zijn de investeringen in het welzijn van de toestromende vluchtelingen heel erg hoog. Een groot aantal van die vluchtelingen, zo niet het grootste, zijn alleenstaande jongemannen die hun gezin in de steek laten. Daar lijd de eigen bevolking en cultuur onder. Nochtans, enkel door de wensen en noden, en cultuur van het gastland te respecteren kunnen migranten bijdragen aan hun eigen ontwikkeling, en die van de maatschappij waarin ze wensen te leven. Het effect van het huidige Europese vluchtelingenbeleid is dat het enkel leidt tot meer economische vluchtelingen, en meer verdrukking van het eigen volk. Het idee dat migratie een geestelijke verrijking kan zijn is complete onzin.