Establishing a Romanian SRL

Establishing a Romanian SRL

The SRL can be 100 percent in foreign hands, as in my case is a fact. I live in Belgium and have my business in Romania. The owners may be of foreign descent just like me.

The number of participants in a SRL can vary from one to fifty. A sole shareholder may not be sole shareholder in more than one SRL. The sole proprietorship is also often used as SRL in Romania. The capital contribution can be made both in cash and in kind and amounts to at least 200 lei (about 51 euros, exchange rate December 2007). The establishment of a SRL takes place on the basis of the articles of association. In order to be able to conclude contracts or to buy or sell contracts, registration in the trade register is required. This will take place no more than fifteen days after the signing of the articles of association. With the right push in the back, we arrange that a bit faster.

Your own Romanian S.R.L, you can do this.

We can arrange a lot for you, you will then only arrive in Romania as the S.R.L. is ready for work. We reserve the unique name of your company within seven working days. We arrange for you a reliable bookkeeper at preferential rates. This is the most important operation at the start of a company. We take care of all translation work. We help you with the selection and introduction of your banker and with the opening of your accounts. We arrange the hosting for you as you wish (mailbox, apartment, villa, office etc …). You pay this separately, but we make sure that you get a hosting in the name of the S.R.L .. We will guide you practically t.e.m. activating your company t.t.z. an operating account and an active VAT number. You have the advantage that we will coordinate everything for you.

I create the founding act myself with my partners to Western model and ensure that you are ready for future subsidies on your company. You come to the office twice and the second time we go to the notary near our office. You save the travel costs and you do not waste time.

We offer the same service throughout the Romanian territory at a fixed all-in price.

Oprichting Roemeense SRL

De SRL kan 100% in buitenlandse handen zijn, zoals in mijn geval een feit is. Ik leef in België en heb mijn bedrijf in Roemenië. De eigenaren kunnen net als ik van buitenlandse afkomst zijn.

Het aantal deelnemers aan een SRL kan variëren van één tot vijftig. Een enkele aandeelhouder mag niet de enige aandeelhouder zijn in meer dan één SRL. De eenmanszaak wordt ook vaak gebruikt als SRL in Roemenië. De kapitaalinbreng kan zowel in geld als in natura worden gedaan en bedraagt ten minste 200 lei (ongeveer 51 euro, wisselkoers december 2007). De oprichting van een SRL vindt plaats op basis van de statuten. Om contracten te kunnen afsluiten of contracten te kunnen kopen of verkopen, is registratie in het handelsregister vereist. Dit vindt plaats maximaal vijftien dagen na de ondertekening van de statuten. Met de juiste duw in de rug, regelen we dat een beetje sneller.

Je eigen Roemeense S.R.L, je kunt dit doen.

We kunnen veel voor u regelen, u komt alleen in Roemenië aan als de S.R.L. klaar is voor werk. We reserveren de unieke naam van uw bedrijf binnen zeven werkdagen. Wij regelen meteen voor u een betrouwbare boekhouder tegen gunstige tarieven. Dit is de belangrijkste operatie aan het begin van een bedrijf. Wij zorgen voor al het vertaalwerk. Wij helpen u bij de selectie en introductie van uw bankier en bij het openen van uw rekeningen. Wij regelen de hosting voor u zoals u dat wenst (mailbox, appartement, villa, kantoor, enz …). U betaalt dit apart, maar wij zorgen ervoor dat u een hosting krijgt in naam van de S.R.L .. We zullen u praktisch t.e.m. het activeren van uw bedrijf t.t.z. een exploitatierekening en een actief btw-nummer. U hebt het voordeel dat wij alles voor u zullen coördineren.

Ik creëer de grondlegging zelf met mijn partners naar het westerse model en zorg ervoor dat u klaar bent voor toekomstige subsidies in uw bedrijf. U komt twee keer naar kantoor en de tweede keer gaan we naar de notaris bij ons kantoor. U bespaart reiskosten en u verspilt geen tijd.

We bieden dezelfde service op het hele Roemeense grondgebied tegen een vaste all-in prijs.