Categorie: Schrijfsels

Gastschrijfsels

Ma Liberté de penser

Is elke vorm van opleiding niet een zekere vorm van indoctrinatie? De Westerse opleiding die ik kreeg, mag dan wel “Mijn Waarheid” zijn, maar wat is “de Ultieme Waarheid”? Volgens mij bestaat die niet, iedereen heeft z’n eigen waarheid, gebaseerd op wat hij ervaart, meemaakt en als kind geleerd wordt.

Schrijfsels

Hechting met de verkeerde

Over de hypocrisie van de mensen en hun beslissingsrecht over het leven van een ander omwille van hechtingsfactoren die men familiaal placht te noemen. Hechtingsstijlen worden inderdaad goedgekeurd door ons verleden. Een scherpe analyse en een minderwaardige terechtwijzing naar degenen die niet rechtstreeks in de ervaringswereld leven noch te maken hebben met dergelijke gebeurtenissen. Door resultaat gerichte haat te zaaien lukt het de beschuldigende partij meestal de partners uit elkaar te drijven.

Schrijfsels

KXR! What about it!

Ook al is het verschijnsel van rondhangende jongeren geen nieuw
gegeven, toch heeft het begrip hangjongere pas recentelijk zijn
ingang gevonden in het Oostrozebeke. Door jongeren die samen troepen te bestempelen als zijnde kwetsbare jongeren worden ze in hun contact met maatschappelijke instellingen vaak geconfronteerd met de controlerende en sanctionerende aspecten en genieten minder van de positieve aspecten. Het probleem is vaak dat de maatschappelijke instellingen te hoge drempels kennen waardoor hun noden en rechten niet of onvoldoende navolging krijgen.